Reguli pentru o evaluare reuşită!
17# Faceţi din evaluare o sărbătoare a reuşitei şi o apologie a progresului;
# Apreciaţi, întăriţi şi marcaţi orice progres realizat de elevi;
# Încercaţi să convertiţi nerealizările sau eşecurilor elevilor în instanţe de revenire, motivare, perfectare;
# Argumentaţi în faţa tuturor elevilor nivelul rezultatelor exprimate prin aprecieri sau note; ei îşi interiorizează, cu acest prilej, exigenţe, criterii, praguri ale reuşitei;
# Nu blamaţi, înfieraţi, culpabilizaţi atunci când evaluaţi şi notaţi;
# Nu alunecaţi în manierism, fiţi creativi şi apelaţi la strategii şi metode noi, multiple, diverse.
Nu uitați…
# Personalizarea actului evaluativ, prin contextualizarea instrumentelor, a criteriilor şi a aprecierii la subiecţii examinaţi, la contextul socio-cultural, la liniile de evoluţie ale lumii actuale;
# Realizarea în cadrul programelor de formare continuă a unor exerciţii de construire şi interpretare a unor instrumente de evaluare adaptate contextului socio-şcolar prezent;
# Necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai operativ;
# Scurtarea feed back lui, a drumului de la diagnosticare la ameliorare, inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării dispoziţiilor psihice ale elevilor.

Ing. prof. Cristina Elena MIHAI
Liceul Tehnologic DACIA Pitești

(Postat aprilie 2017)           

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top