02Geografia este una dintre disciplinele ce are un rol deosebit crearea și formarea personalității omului.
Învățământul zilelor noastre se dorește a fi deasupra unui model de cerințe, bazându-se pe dezvoltarea gândirii, formarea atitudinii şi comportamentului, promovarea personalității elevului. Procesul de învățământ înseamnă, astăzi, mai mult ca oricând, informație,  gândire,  nevoie de cunoaștere, d e explorare a noi orizonturi etc.
Dorința de a cunoaște cât mai multe elemente ce ne înconjoară, mai aproape sau mai departe, este firească, iar geografia încearcă, din răsputeri, să găsească răspunsuri la întrebări pe care omul și le pune de multă vreme, unele chiar din cele mai vechi timpuri. Împreună cu celelalte discipline socio-umane, cu întreaga activitate educativă, geografia îşi are aportul său în formarea tinerei generații. Aceasta presupune o foarte strânsă legătură şi intercondiționare între cunoştințe-atitudini-convingeri-comportament, astfel încât ele să formeze un tot unitar, cât mai cuprinzător.
Se știe că fiecare om are propria cultură generală, însă diferența dintre semeni este dată de educație, element ce se formează continuu, pe parcursul întregii vieți.
Din punct de vedere educativ, formarea unei concepții ştiințifice, unitare şi integratoare despre lume şi viață este necesară şi obligatorie mai ales la nivelul învățământului liceal, deoarece, după parcurgerea lui, elevii vor intra, propriu-zis în viață, în societate.
Educația geografică include, printre altele și o latură importantă a unor semeni, cum ar fi educația patriotică. Ea este întipărită în spiritul uman de la o vârstă fragedă sau se dezvoltă pe parcursul copilăriei și adolescenței. Profesorul  de geografie își dorește ca elevii pe care îi formează să dobândească un nivel de cunoștințe cât mai ridicat și care să-i ajute la dezvoltarea propriei personalități.
Herodot, “părintele Istoriei” dar şi “părintele Geografiei” (sursa: Wikipedia.org), spunea: ,,Ştiinţă milenară, despre om şi natură, geografia caută să explice aspecte ale mediului înconjurător, obţinându-şi un loc fruntaş între domeniile cunoaşterii. Totodată, devine un instrument util societăţii prin latura sa practic-aplicativă (prognozarea şi gestionarea fenomenelor meteorologice, a inundaţiilor, a alunecărilor, planificarea şi amenajarea teritoriului, predarea ca materie şcolară etc).”
Pornind de la acest paragraf destul de recent și astăzi, cred că geografia este o știință extrem de utilă într-o societate democratică, iar ciuntirea anumitor elemente din ea prin alocarea spațiului acordat acestei discipline în favoarea altora, mai mult sau mai puțin necesare,  creează un gol imens în formarea elevului, în cultura și evoluția sa, încă de la cele mai fragede vârste.
De aceea este necesară o formare fără lacune a laturii sale emoționale, orientative, în spațiul multicultural european, având cunoștințe solide despre lumea în care trăiește și în care dorește să se integreze,despre protejarea mediului și a spațiului vital, iar fără cunoștințe geografice solide, plămădite asemenea zidului unei clădiri (încet și bine), acest lucru nu se poate realiza.
Fără două ore săptămânal alocate acestei discipline în gimnaziu, unde se formează o bază a cunoștințelor geografice, elevii și viitorii adulți vor fi lipsiți de multe elemente necesare în a se descurca mai târziu într-o lume în plină efervescență, nu își vor putea explica multe dintre fenomenele ce se petrec în jurul lor, vor trata totul la întâmplare și vor alerga să culeagă informații neclare, de multe ori fără sens pentru ei.
Din aceste motive, dar și din multe altele, cred că geografia trebuie să-și urmeze cursul firesc, pentru clădirea eficientă a unei educații sănătoase, eficiente, în rândul tinerei generații!
Din păcate, în ultima vreme, această disciplină care ,,deschide porțile cunoașterii” lumii în care trăim este tratată cu un interes din ce în ce mai scăzut, atât de cei care conduc vremelnic destinele educației românești, dar mai ales de elevii noștri.
Personalitatea elevului nu se poate forma decât în armonie cu valorile pe care şcoala le promovează. Însuşirea valorilor culturale conduce la formarea de sine, ca individualitate însuflețită de conținuturi spirituale. Lumea în care trăim evoluează rapid, iar elevii sunt ,,bombardați’’ zilnic de informații diverse legate de fenomene, procese, unele contradictorii, iar ei trebuie să înțeleagă și să aprecieze importanța acestora, să intuiască cerințele pieței muncii în care vor să se integreze în viitor, să reflecteze asupra aspectelor de natură socio-umană care îi avantajează și care le sunt propice, etc.
La toate aceste aspecte, dar și la multe altele contribuie școala în sine, dar și disciplina geografie, care este predată încă din ciclul primar și căreia ar trebui să i se acorde importanța pe care o are.

Prof. Zărnoianu Viorel-Liviu,
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”

(Postat aprilie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top