# Studiu de specialitate
17În managementul spațiului de studiu contează:
# Ordinea pe masa de lucru, deoarece dezordinea contribuie la distragerea atenţiei;
# Materialele folosite în timpul învăţării trebuie puse la îndemână de la început. Căutarea lor în timpul lucrului duce la dispersarea atenţiei şi pierdere de timp;
# Camera bine aerisită, eventual ventilată (natural) şi păstrată mereu curată. Atmosfera înăbuşitoare împiedică concentrarea (aerisirea camerei după 1-2 ore de lucru)
# Poziţia biroului astfel încât să nu priveşti direct spre fereastră;
temperatura optimă pentru învăţare este, vara, între 22-24 de grade, iar, iarna, între 18-20 de grade Celsius. Dacă este prea cald apare moleşeala şi scade randamentul, iar dacă este prea rece, apare disconfortul.
# Măsurile luate ca pe toată durata învăţării să nu fii deranjat. Primul obstacol în calea concentrării este zgomotul. Efortul suplimentar făcut pentru a te concentra atunci când este zgomot duce la scăderea performanţelor şi la oboseală intelectuală;
Avantajele unei bune organizări a timpului:
# muncă eficientă obținând succes
# perspectivă mai bună asupra activităților /priorităților zilnice
# noi oportunități în privința creativității
# posibilitatea de a înfrunta, reduce și de a evita stresul
# timp liber pentru propria persoană, familie, prieteni
# atingerea sistematică și consecventă a unor scopuri de viață, astfel încât viața proprie să capete sens și o anumită direcție.
Timpul este una dintre cele mai importante bogăţii ale omului. Viaţa însăşi, cea pe care o trăim, este o chestiune de timp. Valoarea deosebită a timpului stă în următoarele caracteristici:
- este un bun rar, limitat;
- nu poate fi cumpărat sau transmis de la o persoană la alta;
- nu poate fi stocat, acumulat, pus deoparte ;
- nu poate fi dilatat sau mărit;
- consumarea lui este imperturbabilă şi irevocabilă;
- pentru fiinţa umană, el înseamnă viaţa însăşi.
Profesorul, în calitate de manager al clasei, are multiple ocazii de  manipulare a temporalităţii. Reuşita activităţii sale ţine şi de ştiinţa  organizării acţiunilor educative, de plasarea acestora în intervale temporale, de alocări nimerite la nivelul orarelor  şi planificărilor, de  știinţa intervenţiilor la momentele oportune. Gestionarea timpului şcolar depinde de cultura pedagogică şi managerială a profesorului, de experienţă, de analiza obiectivă a acţiunilor de succes sau a eşecurilor, de stilul adoptat, de nivelul formării capacităţilor organizatorice ale elevilor, de apelul la mijloacele de învăţământ (informaţie),  de alegerea metodelor ce duc la câştig de timp, de dozarea efortului, de particularităţile individuale ale capacităţii de învăţare.

Bibliografie
1. C. Cucoş, Managementul timpului. Timp şi temporalitate în educaţie, (2004), Ed. Polirom, Iași,
2. Cole, G.A., Management – Theory and Practice, (1993),4th edition, DP Publication Ltd, Aldine Place, London.

Prof. Topliceanu Amalia
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top