16Este de înţeles că pentru predare – învăţare pot fi folosite aproape toate tipurile de lecţie: de predarea noilor cunoştinţe, de recapitulare şi sistematizare, de verificare şi fixare a cunoștinţelor, de formare priceperilor şi deprinderilor, de sinteză, mixtă, dar şi o variantă a lecţiei mixte şi de recapitulare, şi anume lecţia de dezbatere.
Suntem îndreptăţiţi să considerăm că lecţia – excursie s-ar preta la orice temă aleasă de noi. În cadrul unui asemenea tip de lecţie contactul viu cu realităţile existente face ca unele cunoştinţe legate de monumente, momente şi fapte de viaţă să impresioneze puternic şi să contribuie la fixări şi sistematizări temeinice.
Excursiile pe itinerarii istorice şi vizitarea muzeelor de istorie, a unor monumente şi a unor expoziţii tematice se numără printre cele mai eficiente forme extraşcolare de cultivare a interesului pentru istorie la elevi. Se înţelege din capul locului că nu avem în vedere excursiile de divertisment sau de vacanţa cu program de voie sau fără un program bine gândit şi fără un traseu care să cuprindă un număr apreciabil de obiective cu caracter istoric; ne referim la excursii care vor oferi elevilor posibilitatea de a trăi istoria la sursă, de a putea vedea fenomenele istorice în evoluţia lor, de a pune la contribuţie gândirea şi imaginaţia. O astfel de excursie presupune trei etape obligatorii: pregătirea, desfăşurarea şi valorificarea instructiv - educativă.
Profesorul are rolul esenţial în tot ceea ce se întâmplă într-o astfel de excursie care urmăreşte scopuri instructiv – educative precise. Înainte de începerea excursiei profesorul trebuie să-şi definitiveze planul desfăşurării acesteia şi să-l anunţe participanţilor. Pe această cale, fiecare va putea şti ce obiective vor fi vizitate şi în ce ordine, cât timp este rezervat fiecărei etape a excursiei etc. Profesorul informează din timp pe elevi asupra traseului şi asupra opririlor la obiectivele propuse, pentru ca ei să se poată edifica asupra importanţei acestora şi pentru a–şi putea procura unele materiale (pliante, ilustraţii).
Profesorul, chiar în timpul orelor de curs, va aloca câteva minute pentru a explica/lămuri unele probleme, cu scop multiplu: de a trezi curiozitatea şi interesul elevilor pentru ceea ce vor avea de vizitat, de a-i mobiliza să citească dinainte unele lucrări pe subiect, de a căuta ghiduri şi albume fotografice despre traseul pe care îl vor parcurge.
Pentru a înţelege mai bine rolul unei astfel de excursii, vom trece de la general la particular, de la teorie la practică, şi anume la organizarea unei excursii.
O astfel de excursie, organizată la Muzeul de la Goleşti din judeţul Argeş presupune şi vizitarea principalelor obiective istorice din oraşul Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel. Elevii vor nota în caiete (pe care le vor avea asupra lor în permanenţă) impresiile de la locurile vizitate. Cei care au aparate de fotografiat vor imortaliza pe traseu tot ceea ce vor considera important.
După o astfel de excursie, este necesar să se realizeze fixarea cunoştinţelor dobândite. Această activitate se va desfăşura în cadrul unei ore de istorie sau într-o şedinţă specială a cercului de istorie. De altfel, fixarea se poate face şi pe traseu. În cabinetul de istorie, pe anumite panouri care conţin informaţii cu caracter istoric, vor fi prezentate aspecte din desfăşurarea excursiei şi articole conţinând impresii ale participanţilor.

Dir. prof. Procopiu Bianca
Dir. adj. prof. Grosaru Andreea
Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” Pitești
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top