14Opera lui Mihail Sadoveanu, „cu dimensiunile ei ciclopice, reprezentând cel mai complex şi mai bogat univers spiritual din întreaga literatură română” (Pompiliu Marcea ) cuprinde nenumărate tipuri de personaje feminine. Antigona, Fedra, Elena din Troia, Ofelia, Lady Macbeth, Ana Karenina, toate acestea şi încă alte eroine îşi află corespondenţele lor româneşti în marea operă sadoveniană, univers uman complet, ilustrarea cea mai elocventă a diversităţii psihologice, morale şi spirituale a poporului nostru.
În ciuda acestui lux literar de tipuri de femei, unul dintre cele mai izbutite chipuri feminine sadoveniene este Ilisafta Jder.
Este prezenţa cea mai permanentă din marea epopee, căci, în afară de viaţa ei, jupâneasa are în grijă viaţa celor cinci feciori, a nurorilor sale şi, bineînţeles, a comisului Manole Păr-Negru, soţul. Ea este, fără îndoială, duhul mater, protector şi ocrotitor al familiei Jderilor. Toţi i se confesează, o consultă, i se plâng sau ţin ca ea să afle, prima, o bucurie a vieţii. Fiind singura fiinţă a familiei care rămâne permanent cu grija familiei şi a gospodăriei, singura care stă veşnic în cuibul ei, căci ceilalţi sunt mereu plecaţi în slujba domniei, ea este un fel de receptacol al dispersatului clar al Jderilor. Căldura căminului condus cu atâta vrednicie de Ilisafta, la care se adaugă priceperea gastronomică nemaiîntâlnită a jupânesei, atrag ca un magnet coalizator. Ilisafta este expresia cea mai puternică a ceea ce am putea numi matriarhatul spiritual.
Am putea afirma că jupâneasa Ilisafta Jderoaia rezumă, cum am spus deja, lumea feminină sadoveniană care este în sine o lume completă. Frumoasă în tinereţe, cochetă mereu ca o adevărată femeie, autoritară, adevărat stâlp al familiei la bătrâneţe, clevetitoare şi cârtitoare, alternând momentele de invidie ori de gelozie cu cele de o generozitate caldă, limbă ascuţită şi limbă dulce, de o înţelepciune rafinată, deşi îmbrăcată în forma modestiei, având cel mai înalt grad, simţul maternităţii, gospodină de o vrednicie şi o pricepere ajunse la desăvârşire, Ilisafta este cel mai complet personaj feminin sadovenian. Alcătuită din toate cele omeneşti, bune şi rele, având din cele bune până la capăt, iar din cele rele pe jumătate. Nevastă , mamă, soacră, văduvă, victorioasă ori înfrântă, având parte de toate ale vieţii, de bucurii şi de dureri, ca orice fiinţă muritoare, ea străbate cel mai bogat repertoriu de virtuţi.
Echilibrat şi armonios, nu tragic, plin de omenie şi de farmec, de înţelepciune şi feminitate acest personaj, construit la vârsta deplinei maturităţi,a geniului sadovenian, îl exprimă în modul cel mai deplin: ”O Junonă dublată de o Minervă”, cum se exprimă, inspirat Perpessicius.

Prof. Ghiold Elena                                                                             
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”

(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top