07Creativitatea este o stare de spirit, o manieră de a privi noul sau necunoscutul, o modalitate de a pune probleme sau de a imagina soluţii, de a crea opere de artă sau de a-ţi trăi viaţa. Creativitatea ţine de natura noastră şi avem nevoie de ea pentru a reacţiona în faţa întâmplărilor vieţii într-un mod potrivit şi folositor nouă şi altora. Creativitatea este o capacitate pe care copilul o are în mod natural. Prezenţa şi dezvoltarea ei diferă însă de la un copil la altul. De multe ori nu trebuie decât să fie încurajată. Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii se face la vârstele mici prin intermediul jocului, la fel ca şi învăţarea.
Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale între concepte şi idei deja existente. În procesul de predare-învăţare, trebuie să fie găsite şi încurajate metode si tehnici de dezvoltare a creativităţii. În epoca contemporană, un real accent se pune pe gândirea creatoare. Pentru a susţine creativitatea şi inovaţia, predarea clasică trebuie înlocuită cu metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului. Epoca contemporană formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană, pe primul loc situându-se gândirea, nu orice fel de gândire, ci o gândire creatoare. În abordarea creativităţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat sa gândească independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi în demersul său spre formare intelectuală.
Caracteristicile creativităţii sunt: originalitate, noutate, productivitate, eficienţă, utilitate.
Un individ creativ trebuie să fie capabil să identifice problemele ce aşteaptă a fi rezolvate, să vină cu idei care să ajute la rezolvarea lor şi apoi să le rezolve efectiv.
Noi, cadrele didactice suntem mentorii tinerelor vlăstare care ne privesc ca pe nişte atotştiutori şi aşteaptă de la noi toate răspunsurile la întrebările lor spuse sau nespuse care să-i călăuzească prin lumea mare a celor mari.
Dezvoltarea creativităţii devine, astfel, o componentă a învăţământului formativ, un obiectiv esenţial al şcolii contemporane. După A. Haven
“oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă, de fapt, noţiunea de creativitate.”
Educaţia fiind un mecanism complex, transformă omul în valoare, în valoarea supremă, cu condiţia ca el să asimileze valorile pe care procesul de educaţie le vehiculează. Centrarea procesului de învăţământ pe învăţarea creativă şi, în general, oferirea unui mediu educaţional favorabil, dezvoltă şi potenţialul creativ al copiilor, pentru a-l transforma cu timpul, în creativitate inovativă şi inventivă. Creativitatea, ca valoare formativă esenţială, ocupă un loc foarte important în dezvoltarea personalităţii copilului şi este necesar ca asupra acesteia să se acţioneze focalizat încă din perioada preşcolară, prin mijloace şi metode specifice, pentru a crea o personalitate armonioasă individului.
Meseria de educator este o profesiune frumoasă care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, o meserie care epuizează şi înviorează în acelaşi timp, ingrată şi plină de farmec în acelaşi timp.
Creativitatea este fereastra larg deschisă ce-i dă imaginaţiei aripi şi puterea de a atinge înaltul, de a da viselor contur şi împlinire,dă culoare vieţii, aducând speranţă în priviri, alungă frica şi neîncrederea, lăsând locul curajului şi încrederii în sine. Să păstrăm această fereastră mereu deschisă pentru a primi mereu în suflet lumină, căldura şi prospeţime.

Lipă Valentina, Ştefan Mihaela
Liceul Tehnologic”Astra”Piteşti
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top