06Organizarea  muzeului şcolar de istorie reprezintă o  activitate importantă în orice unitate de învățământ din România.
Desigur, pentru o asemenea activitate se apelează la copii pentru a aduce materialele strânse pe parcursul excursiei (fotografii, cărţi, pliante etc), de la părinţii elevilor,de la cetăţeni, în general, pentru a oferi diverse materiale, obiecte şi documente cu valoare istorică, fireşte, care să contribuie la constituirea treptată a patrimoniului muzeului şcolar. Este uşor de înţeles ca, în genere, cu greu vor fi depistate documente originale, obiecte şi alte mărturii le trecutului care, de regulă, au fost adunate de pe teren de muzeul judeţean de istorie şi se află depuse în spaţiul lui. Pentru înfiinţarea muzeului şcolar, pe lângă materialele originale care, totuşi, pot fi colecţionate, se va recurge la fotocopii, pliante, fotografii, obiecte donate de familiile greceşti şi aşa mai departe.
Dacă şcoala nu dispune de un spaţiu de sine stătător pentru un astfel de muzeu, se vor folosi unele coridoare din şcoală, pe pereţii cărora se vor fixa panouri, vitrine cu obiecte şi documentele grafice mai însemnate. Sarcina profesorului de istorie şi a elevilor va rămâne în continuare legată de îmbogăţirea patrimoniului muzeului şcolar, de înlocuirea, pe parcurs, a unor piese  mai puţin reprezentative, cu altele, noi, descoperite între timp prin cercetare sau colecţionare.
Prin antrenarea elevilor în această activitate de strângere a unor dovezi ale existenţei grecilor pe teritoriul judeţului Argeş, se realizează sarcini instructiv – educative deosebite, dezvoltând la elevi interesul pentru studiul istoriei şi satisfacţia de  fi contribuit la înzestrarea şcolii lor cu materiale de mare utilitate didactică de care se vor bucura şi următoarele generaţii de şcolari.
O preocupare ce rămâne permanent în actualitate o reprezintă însuşirea continuă a concluziilor unor experimente practice valoroase, menite a-l scoate pe profesor de sub imperiul rutinei.

Prof. Gugiu Cornel
Secretar Bărbuceanu Daniel
Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” Pitești
(Postat martie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top