12Importanţa cunoaşterii copilului preşcolar
Problema cunoaşterii psihologice a personalităţii copiilor este de o importanţă majoră în sarcina pe care o are grădiniţa de a dezvolta o personalitate armonioasă, şi mai ales de a realiza un învăţământ individualizat şi diferenţiat.
Înarmată cu suficiente cunoştinţe pedagogice şi psihologice, cu multă răbdare, tact şi mai ales dragoste şi respect faţă de copii şi de profesie, educatoarea are la îndemână metode variate de a cunoaşte copilul preşcolar.
Astfel, ne propunem:
# Investigarea particularităţilor sferei afective şi motivaţionale a personalităţii preşcolarului;
# Determinarea nivelului dezvoltării psiho-sociale şi psiho-morale a copilului preşcolar;
Ipotezele cercetării:
Presupunem că o bună cunoaştere a nivelului dezvoltării unor componente psihice şi de personalitate ale copilului preşcolar este de natură să faciliteze luarea unor decizii adecvate privind inserţia lui în activităţi.
Lotul de subiecţi:
Cercetarea a fost realizată pe un lot de 17 preşcolari ,7 fete si 10 băieţi, de nivelul II, 5- 7 ani.
Instrumente:
Pentru investigarea domeniului socio – relaţional: metoda sociometrică pentru punerea în evidenţă a intrerelaţiilor şi interacţiunilor subsumate  sferei comportamentelor de relaţionare în grup şi stabilirea gradului de expansivitate socio-afectivă, status relaţional şi status perceput, coezivitate grupală şi integrare în grup.
Testul sociometric reprezintă un instrument prin care se măsoară relaţiile afectiv simpatetice dintre membrii grupului. În general, testul sociometric permite cunoaşterea relaţiilor interpersonale afectiv-simpatetice, de preferinţă sau de respingere, din interiorul grupului, poziţia ocupată de fiecare membru al grupului în raport cu ceilalţi (lideri, marginalizaţi, ignoraţi, respinşi etc.), existenţa unor eventuale tensiuni sau conflicte latente în grup, posibila scindare a grupului în mai multe subgrupuri, atmosfera socio-afectivă, gradul de coeziune al grupului, toate, însă, într-o anumită situaţie de viaţă.
Se prezintă sub forma unui interviu (atunci când se aplică copiilor mici) ale cărui întrebări îi pun pe copii să-şi exprime preferinţele pentru colegii din grupa cu care ar dori să stea în aceeaşi bancă sa se joace, sau să-şi petreacă timpul liber, ori să colaboreze în realizarea diferitelor tipuri de activităţi etc.
Instructajul va trebui să cuprindă:
# motivarea aplicării testului (exemplu, “aş vrea ca în zilele următoare să formam echipe  de lucru ţinând seama de preferinţele voastre”);
asigurarea caracterului confidenţial al testului (exemplu, ”răspunsurile voastre nu vor fi aduse la cunoştinţa colegilor”);
# determinarea situaţiei de alegere (exemplu, “va trebui să indicaţi pe cine anume preferaţi, pe cine nu preferaţi”; “va trebui să răspundeţi prin nominalizări, nu prin formulări de tipul “cu toţi”, “cu nici unul”, “nu este cazul”);
# limitarea sau nelimitarea alegerilor (”alegeţi câţi vreţi, după cum credeţi de cuviinţă”);
# ordinea de preferinţă (de exemplu, pe cel pe care îl doriţi cel mai mult îl treceţi pe primul loc, pe un altul pe locul doi, şi aşa mai departe”).
Li se cere copiilor să răspundă spontan şi cu sinceritate, iar răspunsurile sunt notate de către educatoare , pentru fiecare copil in parte , pentru a putea fi apoi centralizate si interpretate. Se întocmeşte  un tabel, care are atât pe orizontală cât şi pe verticală numele copiilor (iniţialele). Se analizează alegerile/ respingerile  fiecărui copil in ordine, fiind totalizate.
11După aceea se întocmeşte histograma, plasând în centru în primul cerc, copilul care a întrunit cele mai multe alegeri,apoi pe rând alegerile exprimate, astfel încât pe acelaşi cerc să fie copiii care au acelaşi număr de alegeri, iar in exterior copiii care nu sunt aleşi de nimeni. Pentru fete folosim semnul de cerc, iar pentru băieţi triunghiul. Alegerile se trasează cu o linie cu săgeata îndreptată spre cel ales, iar respingerile cu o linie punctată, cu săgeata spre cel respins.

HISTOGRAMA  ATRAGERI - RESPINGERI
Diagnosticarea comportamentului socio-relaţional completează acest tablou şi oferă un suport suplimentar, punând în evidenţă aspecte fundamentale ale planului interpersonal al maturizării preşcolarului: spiritul de cooperare, loialitatea faţă de grup, tendinţa de conducere, competitivitatea, popularitatea unor poziţii în grup, manifestările conflictuale.

Educatoare Alexe Adriana
G.P.N. Ştefan cel Mare
(Postat februarie 2017)
                                  

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top