27Motto:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Ești ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.” (T. Arghezi)
„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.” (G. F. Morozov)
În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă. În acelaşi timp, putem spune că ea poate fi un învăţător care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. De aceea trebuie să comentăm puţin funcţia ei ca mijloc de educare a omului.
Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se bazează pe cartea-manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii, al cărţilor şcolare. Dar nu numai manualul are o funcţie instructivă. Drumul învăţării şi citirii unei cărţi n-are sfârşit; toate cărţile bune pot să ne înveţe câte ceva pe planul ştiinţei, tehnicii, artelor, moralei, comportamentului etc. Cine consideră că după ce a încheiat procesul de învăţământ în şcoală şi a obţinut o diplomă a încheiat totodată şi contactul cu cartea, acela a renunţat la ambiţia progresului.
Efortul şi dorinţa spre lectură continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă condiţia oricărui succes personal.
O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice.
Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Din nefericire însă  mulți dintre noi - și în special copiii – am lăsa cartea în favoarea calculatorului pentru că ne este mai ușor să dăm un click decât să răsfoim o carte. Dar să nu uităm , totuși, că nu este bine să ne încredem mereu în calculator și, indiferent de credem sau nu că lectura mai e la modă în zilele noastre, ar trebui să cultivăm gustul pentru carte încă din sânul familiei și să-l încurajăm în sistemul educațional pentru că așa cum spunea și Miron Costin „ în vremuri vitrege, nu este totuși bucurie mai mare pentru om decât deschiderea unei cărți. Pentru că astfel vei afla ce au gândit alții. Apoi, închizând-o, vei afla și ce gândeşti tu. Chiar dacă o carte este un sfătuitor rece, ea este, sigur, un prieten”. Prin urmare, cartea este acea sursă fără de care omenirea nu ar putea exista. Ea este idolul tuturor celor ce o citesc. Cartea este o comoară fără preț și... cugetând la vorba bătrânilor ,,cine are carte are parte”, nu-mi rămâne decât a vă adresa îndemnul de a citi cât mai multe cărți.
Are foi și nu e pom / Îți vorbește ca un om
Și cu cât o îndrăgești / Tot mai mult o folosești. ( CARTEA )

BIBLIOGRAFIE
1. Arghezi, Tudor, Pagini alese. Versuri și proză, Editurile Tudor Arghezi & Regis, București, 2006
2. Popescu, Ion, Lectura elevilor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

Prof. Ungureanu Georgeta - Limba și literatura română
Școala Gimnazială Dârmănești
(Postat ianuarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top