25Studiu de specialitate

Educația vârstelor mici este privită într-o viziune globală ca temelie a personalității, iar societatea nu-și poate permite să lase la voia întâmplării procesele și situațiile în care se formează copilul.
Ipoteza  studiului:
Identificarea opiniilor pe care cadrele didactice din învățământul preșcolar le au cu privire la importanța învățământului preșcolar în dezvoltarea personalității copilului.
Lotul de subiecți:
50 de cadre didactice din învățământul preșcolar, grupate după criteriul vârstă, studii, experiență didactică, categorie profesională, grad didactic.
Metodologia studiului:
În desfășurarea  studiului s-a folosit “Metoda anchetei prin chestionar”, aplicându-se cadrelor didactice chestionare cu răspunsuri închise și răspunsuri deschise, referitoare la importanța învățământului preșcolar.
Aplicarea chestionarului:
Chestionarul conține un număr de șapte  întrebări privitoare la importanța învățământul preșcolar și a fost aplicat unui număr de cincizeci de cadre didactice.
Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor:
Datele obținute cu ajutorul metodei descrise anterior sunt analizate și interpretate statistic, urmărindu-se realizarea obiectivului cercetării și verificarea ipotezei de lucru. Rezultatele obținute sunt următoarele:
Întrebarea 1: Care considerați că sunt elementele ce se dezvoltă in cadrul  unui învățământ preșcolar de calitate?
# 32% din subiecți se referă la dezvoltarea psiho-fizică;
# 68% se referă la abilități și comportamente care se dezvoltă cu prioritate în grădiniță ( comunicare, abilități intelectuale, comportamente civice, spirit nediscriminatoriu etc ).
Întrebarea 2:  Care considerați că sunt elementele definitorii ale jocului în grădiniță?
# 28% din subiecți fundamentează științific răspunsul și fac referiri concrete la elemente specifice jocului din grupa la care lucrează;
# 60% apreciază valoarea educativă a jocului în ariile de stimulare;
# 12% nu cunosc/nu precizează aspectele formative ale jocului.
Întrebarea 3:  Precizați legătura dintre dezvoltarea individuală a copilului și amenajarea spațiului educațional din grădiniță.
# 41% din subiecți dezvoltă, în răspunsuri, elementele care stimulează copilul din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic;
# 46% din subiecți se referă la relații de cooperare, întrajutorare, comunicare interumană;
# 13% din subiecți precizează lipsa materialelor necesare amenajării spațiului educațional.
Întrebarea 4:  Care este rolul educatoarei în coordonarea activității copiilor?
# 84% subliniază rolul educatoarei în amenajarea spațiului educațional, proiectarea activităților instructiv-educative, sprijinirea dezvoltării globale a copilului;
# 16% nominalizează numai rolul de coordonator al activităților didactice.
Întrebarea 5: Considerați utilă folosirea metodelor didactice activ-participative în activitățile cu preșcolarii?
# 73% din subiecți evidențiază importanța metodelor moderne în activitățile instructiv-educative din grădiniță;
# 27% din subiecți recunosc că folosesc cu precădere metodele tradiționale.
Întrebarea 6:  Care credeți că este modalitatea cea mai eficientă de evaluare a preșcolarilor?
# 85% fac precizări referitoare la evaluarea „scrisă”, „orală”, „analiza lucrărilor copiilor”;
# 15% se axează mai mult pe fișe de evaluare ale copiilor.
Întrebarea 7:  Precizați importanța parteneriatului familie-grădiniță și identificați modalitățile de implicare a părinților în dezvoltarea relațiilor comunitare.
# 63% din subiecți se referă la implicarea părinților în solicitarea de bunuri materiale necesare grădiniței;
# 22%  din subiecți se referă la relația comitetului de părinți cu autorităților locale;
# 15% se referă la acțiuni ale grădiniței cu părinții desfășurate în centre de plasament, fundații, cămine de bătrâni etc.
Concluzii
Concluziile desprinse în urma analizei  chestionarelor cadrelor didactice au subliniat că esențiale în învățământul preșcolar sunt dezvoltarea liberă integrală și armonioasă a personalității copilului, conturarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea abilităților de interacțiune cu alți copii, cu adulții și cu mediul, pregătirea pentru viața școlară și socială a copilului. Jocul este considerat forma fundamentală de învățare și socializare în grădiniță. Îmbinarea jocului cu activitățile liber alese și activitățile pe domenii experiențiale constituie premisele unei învățări eficiente la vârsta preșcolară. Rolul familiei, al educatoarei, al grupului de copii reprezintă factor ce influențează major evoluția dezvoltării personalității acestuia. Grădinița de copii oferă cadrul prielnic pentru organizarea științifică a învățării, eșalonarea gradată a sarcinilor de învățare, conducerea cu profesionalism a copilului pe calea cunoașterii .Îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiționale, folosirea unor materiale didactice de calitate, abordarea evaluării în raport cu obiectivele stabilite constituie premisele unui învățământ preșcolar de calitate ce asigură idealul educaţional al şcolii româneşti și constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

Prof. înv. preșc: Arsene Steliana-Ionela  
GPN “Florile Soarelui”, Mioveni
(Postat ianuarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top