14Prin învățare se înțelege, în limbaj comun, activitatea efectuată în scopul însușirii anumitor cunoștințe, al formării anumitor deprinderi sau dezvoltării unor capacități.    
Învățarea are atât o latură individuală, personală, cât și o latură socială.    
Grupul, ca realitate psihosocială orientează discuțiile, structurează dezbaterile și asigură o rezumare eficientă a ideilor, generează noi întrebări, expune opinii și puncte de vedere și stimulează formularea de idei constructive.
Metoda învățării active în grup se caracterizează prin:
# Forma de învățare născută din problemele, nevoile grupului;
# Explorarea cunoștințelor;
# Competențele membrilor grupului.    
De altfel, această metodă mai are în vedere:
# Aprecierea valorilor, atitudinilor, cunoștințelor;
# Dezvoltarea încrederii în sine și descoperirea abilităților.    
Învățarea în grup exersează capacitatea de decizie, de inițiativă și oferă complementaritate aptitudinilor, talentelor în vedere unei participări active, o cooperare fructuoasă.
Învățarea  autentică în grup sau în echipă implică anumite avantaje și puncte-cheie:
# Definirea problemei  care trebuie rezolvată;
# Formularea unor idei, soluții;
# Abilități și tehnici de rezolvare a unei probleme;
# Dezvoltarea de competențe comunicaționale;
# Relații de prietenie față de grup.
Metoda învățării active în grup se caracterizează prin: explorarea cunoștințelor, competențelor fiecărui membru al grupului, produce starea de învățare pentru fiecare  participant și recurge la activitățile concrete din viața obișnuită.
Învățarea participativă în grup realizează aprecieri a propriilor valori, atitudini, cunoștințe, permite descoperirea abilităților, dezvoltă încrederea în sine și în puterea Eului colectiv.
De altfel, învățarea în grup are ca scop împărțirea și distribuirea sarcinilor, presupune o coeziune a grupului, în vederea atingerii obiectivelor comune. Totodată, în derularea metodei învățării active în grup sunt esențiale următoarele etape operaționale:
Pregătirea, care cere reunirea grupului într-o ședință comună, iar o nevoie devine comună în conștiința grupului;
Derularea activității, unde se oferă informații, se evaluează calitatea răspunsurilor, progresele în realizarea obiectivelor învățării;
Finalizarea ședinței de învățare în grup, unde sunt definitorii evaluarea calității produselor învățării, calitatea exprimării și participarea fiecărui membru, precizarea metodelor care s-au dovedit a fi eficiente.

Prof. Topliceanu Amalia
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești

(Postat ianuarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top