11Studiu de specialitate

Creativitatea își are originea în cuvântul latin „creare” care înseamnă a zămisli, a făuri, a crea, a naște. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena și polariza toate celelalte nivele de conduită, toate însușirile psihice ale unui individ.
Stimularea potențialului creativ al preșcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accentul pe antrenarea autentică și plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a inițiativei, a gândirii sale critice. Dintre metodele bazate pe acțiunea fictivă, jocul ocupă un rol important în strategia de educare a creativității. Jocul constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneității și a libertății de expresie, el fiind  un stimul important în cultivarea receptivității și sensibilității, a mobilității și flexibilității specifice, sporește vigoarea acțională a copilului și amplifică nevoia de activitate și explorare a noului, de imaginație, de elaborare.
Obiectivul studiului:
Identificarea rolului jocului în stimularea capacității creatoare a preșcolarilor.
Ipoteza studiului:
Dacă în activitățile preșcolarilor se utilizează jocul, atunci rezultatele se caracterizează prin creativitate
Eșantionul de subiecți:
Este format din 25 de preșcolari, din grupa mijlocie.
Metodologia cercetării:
Proba de evaluare: “Cu ce poți asemăna următoarele forme?” în care preșcolarii aveau drept sarcină să realizeze corespondențe între figurile geometrice date și obiecte din mediul înconjurător.
Jocul logico-matematic “În lumea pieselor geometrice”  care avea drept scop consolidarea cunoștințelor copiilor despre figurile geometrice, iar ca sarcină didactică recunoașterea figurilor geometrice, sortarea acestora după diferite criterii, realizarea unor construcții având ca modele obiectele din spațiul înconjurător.
Concluziile studiului:  
În urma comparării  rezultatelor obținute la  cele două probe  s-a înregistrat o creștere a potențialului creativ al preșcolarilor.
Preșcolarii au participat cu interes la jocul didactic, au respectat regulile jocului, iar întrecerea între perechi i-a stimulat să fie cooperanți și să îndeplinească corect sarcinile primite.
La cea de-a doua probă, preșcolarii au desenat un număr mai mare de figuri și mult mai corect punând în aplicare  ceea ce au învățat la jocul didactic (forma, mărimea, culoarea).
Dacă în prima probă laturile formelor geometrice erau trasate incorect (inegale, strâmbe, tremurate), în a doua proba acestea erau trasate corect (egale, drepte, accentuate).
Pentru că în jocul didactic am sortat figurile geometrice și după criteriul culoare, în proba a doua preșcolarii au folosit culori vii (roșu, portocaliu, galben) colorând figurile realizate, comparativ cu prima probă când acestea nu au fost colorate.
Dacă la prima probă cele mai multe lucrări ale preșcolarilor conțineau  “o casă, o floare, un soare”, la proba a doua preșcolarii au creat figuri mai variate (om de zăpadă, globulețe, dulap, televizor, fețe de copii, roți de bicicletă).
S-a constatat o creștere semnificativă a potențialului creativ al preșcolarilor în urma aplicării jocului didactic “Jocul figurilor geometrice”; copiii, pe lângă faptul că și-au însușit date concrete despre figurile geometrice (formă, grosime, mărime, culoare) au  și putut aplica aceste cunoștințe la realitatea înconjurătoare (soarele este rotund ca un cerc, casa seamănă cu un pătrat etc.).
Băieții au obținut un punctaj mai mare comparativ cu fetele, deci putem spune că la această probă băieții au dovedit un potențial creativ superior fetelor.
Având în vedere rezultatele anterior prezentate putem spune că ipoteza studiului “dacă în activitățile preșcolarilor se utilizează jocul, atunci rezultatele se caracterizează prin creativitate” a fost confirmată.

Bibliografie
Bontaș,I., (2007) Tratat de pedagogie, Editura Bic All, București
Păiși, Lăzărescu,Mihaela,2011, Laborator preșcolar, Editura V & I Integral.

Prof. înv. preșc. Arsene Steliana Ionela
GPN “Florile Soarelui”, Mioveni
(Postat ianuarie 2017)

 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top