02Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit. Cum au început deja să se usuce frunzele şi să se ascundă soarele, e clar: începe şcoala. Pentru un an şcolar plin de zâmbete, succes şi note mari sunt recomandate, pe lângă seriozitate şi spor la învăţat, activităţile recreative şi serbările şcolare. Ele contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi organizează raţional şi plăcut timpul liber.
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens.
Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor.
Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale.
Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei.
Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune.
Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator.

Prof. Bedereagă Andreea
Şcoala Gimnazială Dîrmăneşti, Argeş
(Postat ianuarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top