03Întrebarea cu numărul 34 din grila pentru concursul pentru directori de școală denotă lipsa de cunoștințe elementare în domeniul fizicii a celor care au alcătuit subiectele! Întrebarea este formulată astfel: Cuvântul “gram” este pentru greutate așa cu este cuvântul “oră” pentru…
Or, cum bine observa un profesor din Focșani, gramul măsoară masa, nicidecum greutatea, care este o forță și se exprimă în Newtoni!

(Postat octombrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top