23Fiecare început de an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţie, la care rezonează sufleteşte toţi cei prezenţi: cadre didactice, părinţi, bunici, oficialităţi, elevi care pătrund pentru prima dată în universul şcolar, dar şi cei care continuă drumul pe calea cunoaşterii. Ca instituţie de învăţământ, şcoala este spaţiul în care se realizează instruirea şi educarea copiilor, este locul unde se formează şi se dezvoltă personalitatea umană.
Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice  la formarea tinerei generaţii. Familia este prima școală a copilului. Ea exercită o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toata viața în profilul moral-spiritual al acestuia.
Rolul primordial în acțiunea comună a celor doi factori îl are școala. Este necesar însă ca familia să sprijine în permanență activitatea educativă a școlii. Profesorii clasei și familia trebuie să-și sincronizeze atribuțiile, să le coreleze în vederea realizării unor obiective educaționale comune, să stabilească raporturi de strânsă colaborare. Animatorul și realizatorul principal  al acestor raporturi este învăţătorul.
Școala  este deosebit de interesată să colaboreze cu familia pentru ca acțiunea sa educativă să fie mai profundă și de durată. Este deci o necesitate atragerea și participarea părinților la înfăptuirea obiectivelor educaționale ale școlii. Direct sau prin comitetele de părinți, familia reprezintă pentru școală un sprijin real în activitatea de instruire și educare a școlarilor.
Colaborarea învăţătorului cu familia îmbracă o varietate de forme: adunările cu părinții, ateliere de lucru, corespondența cu părinții, convorbirile individuale, antrenarea părinților în activitățile școlii, activități cu comitetul  de părinți, vizitarea școlii de către părinți, informările reciproce, lectoratele pedagogice cu părinții, adunările comune cu elevii și părinții, excursii, activități culturale, șezători, serbări.
Unul din scopurile profesorilor din învăţământul primar îl reprezintă buna colaborare cu părinţii elevilor prin promovarea unui parteneriat activ între şcoală şi familie, parteneriat care să se bazeze pe sinceritate, seriozitate, stabilitate, viabilitate şi responsabilitate. Din acest punct de vedere, învăţătorul trebuie să dovedească mult tact  pedagogic, demnitate și principialitate. Este binecunoscut faptul că numai împreună vom putea îndeplini scopul comun propus şi vom valoriza la maxim potenţialul individual al fiecărui copil.

Prof. înv. primar, Matei Natanail
Şcoala Primară Furduieşti - Răteşti
(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top