01Metoda a fost creată John Donald Philips, profesor  la Universitatea de Stat din Michigan și se impune ca o metodă de tip brainstorming. Metoda permite utilizarea unui număr mai mare de participanți, grupați în 6 echipe, iar fiecare echipă cuprinde 6 membrii. Aceștia trebuie să rezolve o sarcină într-un interval de 6 minute. Există multe asemănări cu metodele brainstorming sau 6/3/5, iar esența metodei constă în stimularea creativității prin producția de idei, cel puțin în primele etape.
Metoda este constituită din 6 faze:
# Împărțirea elevilor în grupuri de 6 membri, dintre care se selectează un lider și un secretar. Liderul are rol de moderator și prezintă concluziile, în timp ce secretarul consemnează în scris soluțiile descoperite de membrii echipei.
# Profesorul comunică tema ce urmează a fi rezolvată insistând asupra importanței acesteia.
# Desfășurarea discuțiilor, în cadrul grupului, timp de 6 minute. Discuțiile sunt libere, accentul punându-se pe cantitate, fiecare idee a membrilor grupului fiind analizată.
# Liderii fiecărei echipe expun concluziile la care au ajuns membrii echipei.
# Profesorul, coordonator al activității, prezintă soluțiile fiecărui grup, colectivul de elevi urmând să valideze, pe bază de discuții, soluția finală.
# Încheierea activității: profesorul expune concluziile și opiniile față de activitatea desfășurată. (Mușata Dacia-Bocoș, Instruirea interactivă, București, Editura Polirom, 2013, p. 451)
Pe lângă multitudinea avantajelor (facilitarea comunicării, întărirea coeziunii în cadrul grupului, dezvoltarea imaginației și a producției de idei), metoda fiind similară brainstorming-ului, dezbaterea Philips 66 prezintă și câteva neajunsuri legate de pasivitatea anumitor membrii ai grupului și de rațiuni care țin de timpul alocat activității.
Exemplu:
Lecția: Organizarea postbelică a lumii –Conferința de la Paris (clasa a VII-a).
Scenariu didactic:
Prima etapă - organizarea colectivului în grupe formate din 6 elevi (dintre membrii grupului va fi ales un lider și un secretar).
A doua etapă - este comunicată sarcina de rezolvat: De ce credeți că, deși SUA au fost una dintre inițiatoarele Ligii Națiunilor, Congresul American nu a ratificat actul de întemeiere al acesteia? De asemenea, sunt stabilite condițiile de lucru, timpul pe care fiecare grupă îl are la dispoziție (6 minute)
A treia etapă – sunt consemnate rezultatele/soluțiile, prezentate colectivului clasei, validate, emise concluziile de către cadrul didactic coordonator.

Prof. Burhan Ionuț Cristian
Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel
(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top