21Rolul profesorului este semnificativ în realizarea unei educaţii de calitate. Un profesor n-ar trebui să fie numai o persoană bine-informată, ar trebui să aibă multiple abilităţi în educarea elevilor. În epoca contemporană a predării limbilor străine, inovaţii diverse sunt aduse în domeniul predării limbii engleze, pentru a ieşi din abordările metodice tradiţionale. În prezent, înclinaţia este mai mult spre dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină decât spre sistemul de predare tradiţional al structurilor gramaticale. cum, inevitabilitatea în a învăţa o limbă străină a devenit mai mult o necesitate comunicativă. Pentru aceasta, solicitările educaţionale s-au schimbat, iar metodele şi abordările curriculare s-au adaptat. Odată cu extinderea tehnologiei şi cu dezvoltarea accesibilităţii acesteia, profesorii de limbi străine includ materiale suplimentare variate, alături de manuale, pentru a asigura un proces instructiv-educativ de calitate. Diferitele tipuri de table electronice, proiectorul multimedia, calculatorul şi echipamentele audio şi video sunt doar câteva dintre materialele didactice  folosite de profesorul de limbi străine pentru o comunicare mai uşoară şi mai atractivă.
Predarea limbii engleze prin tehnici moderne a devenit o necesitate a vremurilor noastre şi o posibilitate de a transforma ora tradiţională de limbi străine într-o activitate extrem de plăcută, captivantă şi pe înţelesul elevilor. Tehnologia continuă să aducă cele mai noi instrumente şi tehnici de predare care reuşesc să ridice standardele educaţionale. Jocurile pe calculator, de exemplu, aşa cum se demonstrează într-o carte nou-apărută „Digital Play” (de la Express Publishing, UK), pot avea o mare contribuţie la dezvoltarea vocabularului într-o limbă străină. Din acest motiv, numeroşi profesori au cercetat modalităţi prin care pot folosi aceste jocuri în predarea limbii engleze şi au reuşit să capteze atenţia multor utilizatori ai inovaţiei educaţionale folosind tehnologia.
Această eră a informaţiei şi tehnologiei este plină de noi alegeri, oportunităţi şi provocări datorită introducerii tehnologiei în toate domeniile de activitate. Calculatoarele şi predarea limbilor străine au fost folosite simultan, de mult timp. Mediul şcolar din zilele noastre este total diferit de clasa tradiţională. În procesul de predare-învăţare a limbilor străine avem o multitudine de mijloace pe care le putem alege din lumea tehnologiei: radio, televizor, calculatoare, internet, dicţionar electronic, e-mail, blog-uri, prezentări Power Point, video şi altele, care au rolul de a spori capacitatea de implicare a elevilor şi de a realiza o interactivitate reală în timpul activităţilor şcolare. Dispozitivele de comunicare şi cele mai noi tehnologii digitale cum ar fi: proiectoarele, tablele interactive, i-pad-urile, blog-urile, e-mail-urile şi video conferinţele ajută la realizarea unui climat plăcut în timpul orei de limbi moderne, un învăţământ modern şi eficient cu multiple beneficii educaţionale.
Pe de altă parte, sistemul educaţional tradiţional, nu trebuie eliminat, întrucât abordările tradiţionale ale educaţiei s-au dovedit a fi utile pentru elevi, dar metodele şi tehnicile moderne pot completa procesul instructiv-educativ pentru a asigura o optimizare a acestuia. Necesităţile unei societăţi în continuă transformare şi dezvoltare solicită un nivel lingvistic avansat şi acesta este realizabil doar cu o pregătire corespunzătoare secolului 21: cu metode „e-learning”.
În acest demers educaţional se au în vedere două concepte fundamentale în învăţarea centrată pe elev: pe de-o parte plasarea responsabilităţii pe umerii elevilor care trebuie să-şi managerieze modalităţile de învăţare şi pe de altă parte, rolul profesorilor care facilitează furnizarea informaţiei şi ajută elevii să găsească modalităţi de învăţare, decât să se rezume la a fi doar o sursă de informaţie.
Învăţarea cu mijloace electronice se poate realiza o varietate de mijloace şi sisteme tehnice care pot fi utilizate de profesori creativi şi capabili pentru a dezvolta procesul instructiv-educativ. Acestea sunt folosite pentru a face învăţarea mai interesantă, motivantă, stimulantă şi plină de înţeles pentru elevi.

Bibliografie:
1. Collie, J. And Slater, S. (1987) Literature in the Language Classroom, Cambridge University Press.
2. www.teachingenglish.org.uk

Prof. dr. Ticuţă Elena Roxana
Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” Pitești
(Postat iunie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top