13Ne apropiem cu paşi repezi de vacanţa mare, iar glasul cristalin al clopoţelului va anunţa, în curând, sfârşitul anului şcolar 2015-2016. Acest moment este aşteptat cu mare nerăbdare de către elevi, reprezintă un moment de mare bucurie pentru părinţi, iar pentru cadrele didactice este un eveniment cu mare încărcătură emoţională.
Tradiţia şcolii româneşti, transmisă din generaţie în generaţie, păstrează pentru acest moment serbările şcolare, ca adevărate evenimente culturale ce încântă părinţii, bunicii şi comunitatea locală, deopotrivă. Învăţători, educatoare, profesori, toţi sunt preocupaţi de a prezenta, prin intermediul preşcolarilor/elevilor, momente artistice unice.
Vocaţia de învăţător presupune aptitudini şi capacităţi intelectuale, dar şi un foc sacru venit să contopească aceste calităţi în folosul celor încredinţaţi spre formare. Urmând un viguros filon istoric, dascălii au fost şi au rămas veritabili misionari ai neamului românesc. Ei continuă să organizeze serbări şcolare, care rămân peste vremuri momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare inedită şi nestingherită a valenţelor native ale copiilor în faţa părinţilor sau admiratorilor emoţionaţi, gata de a oferi zâmbete, flori sau lacrimi de bucurie şi recunoştinţă. În aceste activităţi se împletesc fructuos şi armonios cunoştinţele de la diferite obiecte şcolare, se îmbogăţeşte şi se nuanţează viaţa afectivă a şcolarilor, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai puţin manifestate anterior.
Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, iar prezenţa spectatorilor trezeşte în copil energia de a învinge timiditatea şi stimulează independenţa în acţiune. Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasă activitate este foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Tot pentru a spori şansa de reuşită a serbărilor şcolare trebuie să se apeleze la talentul de recitator al unor copii, la calităţile sportive, de ritm şi graţie ale altora, la înclinaţiile muzicale, la destoinicia pentru abilităţile practice ale celorlalţi pentru realizarea costumelor, decorurilor, armonizând talentele şi apreciindu-le în egală măsură.
Este recomandabil ca repertoriul serbărilor să aibă conţinut accesibil vârstei elevilor şi să cuprindă diferite forme de manifestare artistică într-o concepţie echilibrată. Versul, muzica, gimnastica ritmică, scenetele scurte, pline de haz, armonios îmbinate asigură varietatea şi dinamismul spectacolului. Toate aceste activităţi au rol formativ, dar ele îşi ating scopul numai în măsura antrenării elevilor la realizarea lor, punând în valoare capacităţile intelectuale, afective, fizice, estetice şi morale ale copiilor.
Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii şi părinţi, cât şi pentru cadrele didactice, întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare.

Prof. înv. primar, Matei Natanail
Şcoala Primară Furduieşti - Răteşti
(Postat iunie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top