12Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale.
Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor . Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreţ, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice.
Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se   pregătesc împreună şi depun eforturi  susţinute  pentru realizarea   unui scop comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină de plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în serbările preşcolare am pornit de la ideea că nu există un alt element artistic care sa poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educaţional ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi   mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii.
Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât un efect artistic cât şi pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti.
Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi să-l afecteze psihologic. Sensul   unui   spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvata a   costumaţiilor şi decorurilor, de participare afectivă a copilului.

Prof. Oncioiu Alina
G.P.P „Pui de Lei”, Piteşti
(Postat iunie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top