07Obiectivele educaţiei de mediu sunt asemănătoare în toată lumea: îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii mediului. Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a gândi atât critic cât şi creativ. Un bun program de educaţie ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul şi comunitatea.


Elevii învaţă cum „funcţionează” pământul şi ce urmări poate avea degradarea mediului, conştientizând astfel care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor de mediu.
Copiii de astăzi tot mai mult preferă să-şi petreacă timpul în faţa calculatoarelor şi televizoarelor, decât în sânul naturii. În acest sens, profesorii şi-ar putea aduce elevii mai aproape de natură prin folosirea mediului drept o aulă studenţească. De exemplu, mulţi profesori din occident îşi ţin prelegerile în aer liber pentru a le stimula elevilor spiritul de creaţie, alţii folosesc mediul ca un laborator în care elevii îşi efectuează investigaţiile şi experimentele. La noi, cu părere de rău, experienţele în aer liber deseori se reduc doar la câteva ieşiri, în loc să fie practicate de-a lungul întregii perioade de şcolarizare a elevilor. Desfăşurarea orelor de protecția mediului în natură este o parte substanţială a unui program eficient de educaţie de mediu, pentru că nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să-şi creeze o imagine obiectivă a realităţilor ce-i înconjoară.
Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se nască idei bune, adică prin cuvinte potrivite să se nască sentimente lăudabile. Apoi educaţia de mediu este şi una practică, în sensul învăţării unor deprinderi de viaţă care ar reduce impactul negativ asupra mediului. Acţiunile de igienizare organizate cu participarea elevilor le insuflă acestora un fel de dispreţ faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi implicit un dispreţ faţă de atitudinea pe care au avut-o aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă de fapt «pedeapsa» care ar trebui aplicată celor care au generat deşeurile. În aşa mod, este cert că elevii, participanţi la această acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi comportamentul faţă de mediu şi faţă de cei care nu-i valorifică resursele.
Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea opiniei publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele faţă de mediu şi faţă de modul cum contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. Şi, în final, educaţia ecologică accentuează abilităţile de a acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până la influenţarea consiliilor locale sau a autorităţilor publice şi a instituţiilor internaţionale.
Este foarte important ca informaţiile despre problemele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-un mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. Elevii să simtă că au contribuit şi ei cu ceva la protecţia mediului înconjurător, iar atunci când vor creşte mari să-şi îndrume proprii copii să sădească un arbore, să cureţe o fântână etc.
Când elevii iau parte la un proiect al comunităţii pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului sau la rezolvarea unei sau altei probleme, ei se ajută pe sine înşişi şi îi ajută şi pe ceilalţi în acelaşi timp. Ei îşi afirmă propriile valori şi văd că acţiunile lor contează.
Educaţia de mediu cultivă şi un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, inclusiv problemele de mediu. Este foarte important ca informaţiile despre problemele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-un mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. În general, potrivit opiniei mai multor specialişti în domeniul educaţiei, orele de protecția mediului vor fi cu atât mai eficiente cu cât profesorii îi vor ajuta pe elevi să-şi evalueze aportul lor la rezolvarea unor probleme de mediu.
Ajutându-i să-şi cunoască drepturile cetăţeneşti, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că atitudinea lor contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală sau familială şi mediu, arătând legătura dintre veniturile personale şi mediu şi în cele din urmă trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine care este un început bun.

Prof. Lipă Valentina
Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti
Postat mai 2016

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top