01În procesul de învățare sunt multe momente de satisfacție și bucurie pentru cei implicați, dar maxima încărcătură emoțională apare în cadrul serbărilor școlare.
Bucuria serbărilor școlare am trăit-o atât în calitate de părinte, participând la serbările fiicei mele, dar și realizând serbări cu generații de elevi, cu diverse ocazii: ”serbarea abecedarului”, sfârșitul clasei a IV-a , serbarea de Crăciun, 8 Martie, Ziua Eroilor. În fiecare generație am întâlnit mici artiști care s-au implicat cu plăcere în aceste activități.
Importanța acestor festivități este deosebită, din punctul meu de vedere, pentru că: ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe; îmbogățesc și remontează viața afectivă stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab reprezentate anterior; contribuie la formarea simțului de răspundere, prin dorința de reușită; favorizează concentrarea atenției pe parcursul desfășurării programului; prezența spectatorilor (părinți, bunici, cadre didactice, colegi) trezește în copil dorința de a învinge timiditatea, stimulează independența de acțiune.
Pentru ca elevii să-și motiveze participarea la această activitate deosebită este foarte importantă atmosfera realizată în timpul repetițiilor, caracterizată prin bună dispoziție, dar și prin seriozitate.
Pentru a spori șansa de reușită a serbărilor trebuie să fructificăm talentul de recitator al unor elevi, calitățile artistice, de ritm și grație ale altora, înclinațiile muzicale, talentul de a interpreta al altor elevi. Trebuie armonizate, promovate și dezvoltate  aceste înclinații, apreciindu-le în egală măsură.
Este recomandabil ca repertoriul serbărilor să aibă conținut accesibil vârstei elevilor și să cuprindă diverse forme de manifestare artistică, într-o concepție echilibrată. Versul, muzica, dansul, scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea și dinamismul spectacolului.
Toate aceste activități au rol formativ, dar ele își ating scopul numai în măsura antrenării elevilor la realizarea lor, punând în valoare capacitățile intelectuale, afective, estetice și fizice ale copiilor.
Micii artiști trebuie încurajați, stimulați, pentru a stârni buna dispoziție și participarea cu interes de-a lungul pregătirii și desfășurării spectacolului.
Serbările copilăriei, momentele acestea de bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică emoțional viitorii adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, sensibilitate, formează gustul pentru frumos, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.
Pentru sfârșitul acestui an școlar pregătesc, împreună cu elevii mei din clasa I , ”serbarea abecedarului”. Este un bun prilej pentru acești copii să-și exprime satisfacția pentru că au pătruns în lumea mirifică a lecturii după ce și-au însușit alfabetul și tehnica citit-scrisului. Aceste deprinderi intelectuale fundamentale le vor permite, pe viitor,  descifrarea tainelor învățăturii. Iată câteva versuri cu care debutează serbarea:

Cea mai frumoasă amintire
Pe care o păstrăm cu drag
E ziua-n care –ntâia oară
Noi am pășit al școlii prag.

E prima noastră zi de școală
Cu grijă ne-am trezit  în zori
Și am pășit încet pe stradă
Toți veseli și nerăbdători.

Prof. înv. primar Paraschiva  Lavinia
Școala Gimnazială Albeștii de Argeș
Postat mai 2016

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top