40Instruirea programată este o  metodă care se foloseşte din ce în ce mai mult în activitatea didactică prin realizarea unor programe pe calculator care să faciliteze însuşirea cunoştinţelor; folosirea tehnologiei moderne presupune, însă, o dotare corespunzătoare şi iniţierea profesorului şi a elevilor în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţare.
Fiind o metodă de acţiune practică, instruirea programată porneşte de la ideea că învăţarea umană, prin natura ei, autoreglabilă cu ajutorul informării inverse pune în relief principiul conducerii procesului de învăţământ printr-o legătură reactivă care exclude pe cele următoare dacă cele precedente nu au fost conduse cu siguranţă.  În cadrul situaţiei de învăţare există un flux continuu de informaţii care trebuie comandate şi controlate, reglând mersul învăţării cu ajutorul feed-back-ului.
Materia de învăţat a elevului este prezentată sub forma unui program pe baza căruia fiecare elev progresează în ritmul său, în funcţie de posibilităţile sale. Etapele învăţării sunt următoarele:
# citirea de către elev a informaţiei cuprinse într-o secvenţă;
# efectuarea sarcinii propuse, elevul construind răspunsul solicitat;
# controlarea (compararea, corectarea dacă este cazul) răspunsului dat cu cel adevărat.
După această etapă, elevul poate trece la următoarea secvenţă.
În elaborarea programelor, profesorul trebuie să ţină seama de:
# enunţarea obiectivelor operaţionale, în funcţie de conţinut şi de posibilităţile elevilor;
# structurarea logică a conţinutului după principiul paşilor mici şi ai învăţării gradate;
# fracţionarea conţinutului în secvenţe de învăţare (unităţi didactice) inteligibile şi înlănţuite logic;
# fixarea, după fiecare secvenţă, a întrebărilor, exerciţiilor sau problemelor ce pot fi rezolvate pe baza secvenţei informaţionale însuşite;
În programarea de tip Skinner, elevul, după fiecare secvenţă, construieşte răspunsul, rezolvând ceea ce i se cere. După aceea confruntă răspunsul său cu cel corect, după care trece la secvenţa următoare.
În programarea tip Krawder, secvenţele prezintă dificultăţi mai mari, elevul trebuind să aleagă răspunsul corect din mai multe date. Dacă nu reuşeşte la prima încercare, primeşte o informaţie suplimentară, după care trebuie să aleagă din nou răspunsul corect. După ce l-a găsit, poate trece la secvenţa următoare.
Instruirea programată asigură o învăţare activă şi o informare operativă asupra rezultatelor învăţării, necesară atât elevului, cât şi profesorului. Pe lângă acestea, prezintă şi unele dezavantaje, deoarece fragmentarea excesivă a conţinutului nu contribuie la dezvoltarea capacităţii de sinteză a elevului.
Calculatorul (asociat cu videotextul şi cu videodiscul) este utlizat în transmiterea de informaţii, în punerea de întrebări, în rezolvări de exerciţii, prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme-tip, aplicaţii practice, simularea unor jocuri didactice, organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare etc.
Etapele prin care se trece pentru rezolvarea unor probleme şi exerciţii cu ajutorul calculatorului pot fi: enunţarea problemei, precizându-se ce se dă şi ce se cere; analiza problemei; alegerea unui algoritm pentru rezolvare; alegerea limbajului de programare convenabil; elaborarea algoritmului de rezolvare; scrierea programului în limbajul calculatorului; verificarea şi cercetarea programului, după ce au fost afişate erorile constatate; pregătirea datelor ce urmează a fi prelucrate de calculator.
În concluzie, instruirea programată asistată de calculator presupune pregătirea în prealabil a profesorului şi programe formate pe baza unor cerinţe didactice, fără aceste condiţii rezultatele pot fi nesatisfăcătoare.

Prof. Magdalena Gherghe
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti         
Postat aprilie 2016

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top