36Potrivit Sfintei Scripturi, Domnul Iisus Hristos a vorbit de șapte ori atunci când S-a aflat pe cruce, lăsând oamenilor, cu ultimele puteri, testamentul Său. Ordinea celor șapte cuvântări este greu de stabilit, deoarece niciunul dintre cei patru evangheliști nu le amintește pe toate.
Prima cuvântare a Mântuitorului este una de iertare față de cei care Îl răstigneau, amintind astfel de cea mai mare poruncă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, și anume porunca iubirii: ”Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac.”(Luca 23,34) Iisus își arată mila și iertarea față de cei care Îi făceau rău. Este vorba de iubirea vrăjmașului, fapt ce deosebește creștinismul de alte religii.
”Adevărat zic ție: astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23,43) Și în această a doua rostire, Domnul Iisus Hristos dă dovadă de iubire nemărginită, iertând pe tâlharul de pe cruce ce se pocăiește sincer în ultimul ceas al vieții sale. El ne arată astfel că și păcătoșii pot intra în Împărăția Cerurilor dacă aceștia se îndreaptă cu adevărat și cer iertare smerită lui Dumnezeu.
În cea de-a treia cuvântare, Mântuitorul vorbește mamei Sale și Apostolului Ioan: ”Femeie, iată fiul tău…Iată mama ta!” (Ioan 19,26-27) Fecioara Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu, devine astfel Maica tuturor oamenilor, ocrotitoarea neamului omenesc.
Următoarea rostire, a patra, ne prezintă durerea Omului Iisus: ”Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit.” (Matei 27,46, Marcu 15,34) Iisus a venit în lume tocmai pentru a se jertfi pentru noi oamenii, pentru păcatele noastre, răscumpărându-ne din robia păcatului și a morții și deschizându-ne porțile raiului.
A cincea cuvântare este scurtă. Mântuitorul rostește ”Mi-e sete” (Ioan 19,28), dar în loc de apă El primește oțet. Mai mult decât setea de apă a omului chinuit de pe cruce, este vorba de setea Domnului după dragostea omului și după Dumnezeu.
”Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul” (Luca 23,46) reprezintă a șasea cuvântare a lui Iisus. El își încredințează sufletul în mâinile Tatălui Ceresc, întorcându-Se de unde a venit, întru slava cerească, deoarece El și Tatăl sunt una.
Ultima rostire de pe cruce, ”Săvârșitu-s-a” (Ioan 19,30) se referă la împlinirea misiunii pentru care Iisus a venit pe pământ, și anume mântuirea neamului omenesc. Nu este vorba de o vestire a morții, ci o vestire a vieții veșnice ce va urma să vină după Învierea Sa.
Cele șapte cuvântări de pe cruce ale Mântuitorului Hristos rezumă învățătura și misiunea Sa în lume, punând în evidență iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru oameni.

Prof. Turcescu Mirela
Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești
Postat aprilie 2016                                                                       

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top