Barbati singuri Sabaoani

Este greu de crezut. Mai mult, acum Gheorghe Ştefan pare să fi aflat nişte detalii pe care nu le cunoştea la 2 aprilie. Este vorba despre provenienţa satului, pentru că documentul din 2 aprilie nu face nici o referire la stăpânii anteriori ai satului. Şi mai există un aspect foarte important care pune sub semnul întrebării autenticitatea documentului din 2 aprilie. Documentul din 20 iulie consemnează, în fapt, o judecată care a avut loc între popa Matei, Toderaşco Jora şi alte rude ale Joreştilor, cu Marica, văduva lui Dumitraşco Fulger.

Aşa cum se poate vedea, Jorăştii revendicau aceste sate, cu speranţa că le vor obţine, nu de la mănăstire, care era intangibilă de vreme ce acestea constituiau o danie, ci de la cel care făcuse vânzarea, chiar dacă în cele din urmă tot mănăstirea avea să fie deposedată. Schema acestei situaţii era destul de simplă şi toată lumea avea de câştigat, cu excepţia mănăstirii.

Jorăştii luau satele, Marica lui Dumitraşco Fulger rămânea cu banii primiţi de la Vasile Lupu, iar paguba mănăstirii era privită ca un prejudiciu adus lui Vasile Lupu. În plus, Jorăştii contau, probabil, şi pe sprijinul vărului lor 9 3 , Gheorghe Ştefan, fie şi pentru resentimentele nutrite de acesta faţă de Vasile Lupu.

A ademenit două fetițe cu bomboane și a vrut să le violeze

Ne punem în mod firesc întrebarea de ce au mai revendicat, în iulie, Jorăştii aceste sate, dacă ştiau că vărul lor, domnul, le întărise călugărilor mănăstirii la 2 aprilie? Dacă vroiau să facă acest lucru, momentul cel mai potrivit era tocmai 2 aprilie, pentru că, ulterior, ar fi fost greu de crezut că l-ar fi convins pe domn să revină asupra deciziei.

Gheorghe Ştefan şi Jorăştii apar ca nepoţi ai lui Miera pârcălab.

Barbati Piatra Neamț | Sentimente

Deşi nu deţinem probe indubitabile, considerăm că Jorăştii revendicau aceste sate pe baza înrudirii lor cu doamna Marica. Dacă examinăm problema, din acest punct de vedere, răspunsul nu poate fi decât unul singur: nu a existat un asemenea act emis la 2 aprilie. De altfel, nici verdictul dat în procesul dintre Jorăşti şi Marica, văduva lui Dumitraşco Fulger, nu conţine vreo întărire pentru stăpânirea mănăstirii, prin verdictul defavorabil Jorăştilor, Gheorghe Ştefan preferând menţinerea situaţiei anterioare. Aspectele pe care le-am enumerat, ne determină să privim cu serioase rezerve documentul din 2 aprilie 9 4.

Deşi, privit individual, documentul în cauză are şanse să treacă drept autentic, atunci când este coroborat cu celelalte documente ale satelor Răchiteni, Iugani şi Tămăşeni, el face notă discordantă cu acestea. Cu toate că verdictul din 20 iulie lăsa Hrincovicilor posibilitatea de a recuza actul de vânzare, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, mănăstirea stăpânind netulburată aceste sate. Unele incidente apar, la sfârşitul secolului XVIII, şi se intensifică, la începutul secolului următor, ele fiind provocate de pretenţiile unor stăpâni vecini.

Pretenţiile agăi Răducanu Prăjescu 9 5 şi ale lui Iordache Milo 9 6 vor constitui prologul acţiunii întreprinse de Asachi şi care va duce la deposedarea Mănăstirii Trei Ierarhi de cele trei sate 9 7 , un alt prolog, de data aceasta, pentru secularizarea averilor mănăstireşti. Totuşi, pe baza sa, Asachi a obţinut, după un proces care a durarât 16 ani, satele Iugani, Tămăşeni şi Agiudeni.

Nicolae Iorga considera că acest uric este un fals, el a fost falsificat în scopul de a înzestra cele dintâi şcoli româneşti, în epoca de regenerare naţională. Ulterior, pe baza unei copii scrisă în slavonă, Ilie Minea şi L.

PENTRU VOI BARBATI SINGURI

Boga au admis autenticitatea documentului I. Minea, L. Istoria satului Tămăşeni, de astăzi, începe sau am putea spune.


  • chat202.com.
  • Curve Sabaoani - Sex cu femei goale din Sabaoani Neamt - Escorte din Sabaoani care fac sex!
  • escorte dulci Ovidiu!
  • doamne de companie Anina!

Dania este reconfirmată de domn. Noul sat nu se mai învecina acum. Evoluţia stăpânirii asupra acestui sat a decurs liniştit, dreptul de. În pofida acestui. Astfel, în mai , Ieremia Movilă reconfirmă stăpânirea mănăstirii asupra satelor dăruite de Petru Şchiopul, ocazie cu care se face şi un nou aşezământ: urmau să fie trecuţi în pomelnicul mănăstirii mama domnului, Maria, soţia sa, Elisabeta, fiul său, Constantin şi domniţele Maria, Irina şi Ecaterina 1 0 1.

Pentru perioada Movileştilor nu mai avem nici o întărire, însă după venirea pe tron a lui Ştefan Tomşa, Mănăstirea Galata primeşte o nouă confirmare. În ianuarie , Ştefan Tomşa poruncea slugilor domneşti de la ţinutul Romanului să lase în pace satele Tămăşeni şi Sadna de dările altor sate, de zile de lucru, de podvoade şi de cai de olac 1 0 2.

Femei singure sabaoani

Nu vom putea insista asupra fiecărei întăriri primite de Mănăstirea Galata de-a lungul timpului şi aceasta, în primul rând, pentru a evita monotonia generată de stereotipia prezentă în materialul documentar. Prezenţa unui număr mare de asemenea documente s-ar putea explica prin grija deosebită pe care egumenii Galatei au avut-o faţă de supuşii lor, dar ea poate fi şi consecinţa unei conjuncturi. Faptul că, pe parcursul secolului XVII, Galata a jucat de multe ori rolul de reşedinţă domnească a avut importanţă în acest sens.

Domnii trebuiau să mulţumească într-un fel egumenului mănăstirii şi cel mai simplu şi mai puţin costisitor mod era acela de a le întări sau confirma privilegiile pe care deja le aveau. O altă explicaţie o constituie. Chiar dacă asemenea măsuri severe aveau darul de a-i proteja pe cei din Tămăşeni, există şi alte motive care îi determină pe oameni să părăsească aşezarea. Locuitorii din Tămăşeni au revenit la casele lor, iar mănăstirea a continuat să ceară privilegii în favoarea lor.

Practic, în intervalul , au fost emise nu mai puţin de 20 de privilegii pentru satul Tămăşeni şi alte sate ale Mănăstirii Galata 1 0 5. Săbăoani şi Berindeşti. Cele două sate sunt menţionate în documente relativ târziu, abia spre sfârşitul veacului XVI, însă pe baza săpăturilor arheologice şi a faptului că aici a funcţionat biserica care deservea şi celelalte sate, deducem că satul este cel puţin la fel de vechi ca şi celelalte.

Toponimia poate confirma acest lucru şi, într-o anumită măsură, indică chiar evoluţia istorică a locurilor.

Liturghia in direct

Această situaţie este confirmată atât de aşezarea în teren a celor două vetre de sat, cât şi de informaţii documentare ulterioare. Cu excepţia. Lipsa unor menţiuni documentare, pentru perioada anterioară sfârşitului de veac XVI, se datorează faptului că aceste sate au făcut parte din ocolul târgului Roman, însă satul era unul destul de important, bine populat, de vreme ce, la , el este menţionat sub forma citta 1 0 7 târg.

Ieşirea celor două sate din ocolul târgului s-a produs, probabil, în timpul domniei lui Petru Şchiopul sau chiar în cea a lui Iancu Sasul, şi ea este legată de numele unui personaj extrem de interesant — Bartolomeo Brutti. Acest albanez italienizat, nepot al arhiepiscopului de Antivari şi rudă a lui Sinan paşa, a avut o carieră politică în deplină concordanţă cu cele două înrudiri, fiind atât agent otoman, cât şi susţinător al catolicismului 1 1 0. Deşi în prima domnie a lui Petru Şchiopul, Brutti apare ca un adversar al acestuia care acţionează pentru mazilirea sa, lucru care îi şi reuşeşte, în cea de a doua domnie a lui Petru Şchiopul, Brutti este unul dintre principalii susţinători ai acestuia, folosindu-se în acest scop de toate relaţiile sale.

În aceste condiţii, Petru Şchiopul îşi va da seama că un asemenea personaj îi este indispensabil şi va face din el omul numărul unu al domniei sale, neezitând deloc să apeleze la cunoştinţele militare ale lui Brutti, dar mai ales la resursele. Academiei, Bucureşti, , p.

Ce spun oamenii legii?

Deşi nu dispunem de suficiente informaţii în acest sens, Bartolomeo Brutti ne apare ca o adevărată instituţie de credit pentru Moldova acelor vremuri. Peste aproape trei decenii, îi găsim pe nepoţii săi recuperând sume împrumutate de unchiul lor, aşa cum este cazul împrumutului de de galbeni, contractat de Lupu Stroici pentru înzestrarea surorilor sale şi pentru care acesta din urmă a lăsat drept gaj două sate 1 1 2.

Însă, principalul client al lui Brutti era Petru Şchiopul, care îşi achita datoriile fie cedându-i sume din venitul vămii 1 1 3 , fie dăruindu-i sate sau sălaşe de ţigani 1 1 4. Deşi nu ni s-a păstrat un astfel de document de danie, considerăm că astfel au intrat în posesia lui Brutti şi satele Berindeşti şi Săbăoani. Făcând parte din ocolul târgului, acestea nu puteau fi revendicate de moştenitori, în plus, ele se aflau la dispoziţia domnului, care găsea astfel un mijloc mai puţin costisitor de achitare a datoriilor.

Menţionarea celor două sate, ca aflându-se în posesia lui Brutti, este legată de un alt capitol important al activităţii acestuia. Deşi legat de mediile constantinopolitane, Brutti avea legături strânse şi cu Apusul.

Femei Singure sabaoani

Pentru succesul acestei acţiuni, Brutti s-a asigurat atât de bunăvoinţa domnului, cât şi de cea a mitropolitului Gheorghe Movilă, ba chiar a folosit şi averea sa pentru a asigura misionarilor catolici cele necesare. Apostolescu, op. Din acest fragment ar reieşi că iezuiţii primiseră satele Săbăoani şi Tămăşeni, însă doar primul aparţinea lui Brutti.

Credem că este vorba de o confuzie care provine din faptul că Brutti a făcut această donaţie în spiritul documentului pe care îl deţinea şi care identifica două sate, iar la faţa locului iezuiţii nu au găsit decât unul. Ei puteau exercita asupra satului Tămăşeni doar un control spiritual, ca de altfel şi asupra celorlalte sate din parohie, în virtutea faptului că li se cedase atât lor cât şi franciscanilor patronajul asupra tuturor bisericilor catolice din Moldova, dar nu puteau încasa venituri de aici, din moment ce acesta aparţinea Mănăstirii Galata.

De altfel, s-ar părea că iezuiţii nu au prea avut timp să se folosească de veniturile provenite de la Săbăoani, şederea lor aici fiind de scurtă durată.

Iezuiţii au sosit, în Moldova, într-un moment nu tocmai favorabil, deoarece, în momentul sosirii lor, aici bântuia o epidemie de ciumă. Ei au ajuns, în cele din urmă, la Săbăoani :. Epidemia a fost destul de resimţită şi în zona Romanului, după cum aflăm dintr-un raport al lui Warszewicki, rectorul colegiului iezuit din Lublin, pe care, în octombrie, îl găsim deja reîntors în Polonia 1 2 1.

Nici scrisoarea lui Brutti din noiembrie nu precizează dacă iezuiţii mai erau încă acolo, ci, doar confirmă transferul de posesie: io datto due boni casali di Ungheri per loro bisogno, quali erano miei et hora sono della Santa Chiesa 1 2 2. Nici scrisoarea expediată de Brutti în decembrie nu conţine o asemenea precizare, însă insistenţa cu care autorul se opreşte asupra condiţiilor de care se bucură iezuiţii, poate sugera atât faptul că unii dintre ei se aflau acolo, cât şi că se dorea reîntoarcerea lor numaidecât 1 2 3.

Benda Kàlman, vol. I, Budapest, , p. Alegerea satului Săbăoani ca posibil sediu al misiunii iezuite nu. În primul rând, era un sat locuit de catolici tutti buoni catolici , cum spune Brutti , bine populat quali sono di Însă nu această din urmă clădire era vizată pentru a deveni sediu al misiunii iezuite. Credem că, în acest sat, Bartolomeo Brutti îşi construise o reşedinţă, la fel ca orice alt mare boier al vremii, dar, judecând după averea sa, aceasta trebuie să fi fost destul de impresionantă. La , Bandini observa, la Săbăoani, urmele unui apeduct care duc spre ruinele unui palat sau cetăţi Aula sed Palatium , pe care el o atribuie romanilor, maeştri în asemenea construcţii 1 2 5.

Deşi aceasta ar putea părea o creaţie livrească, săpăturile arheologice au scos la iveală existenţa unui apeduct, orientat pe direcţia NV-SE adică pe aceeaşi direcţie descrisă de Bandini , dar arheologii nu au putut afla şi ce anume deservea acesta 1 2 6. Din păcate, s-ar putea să nu aflăm niciodată acest lucru, pentru că absenţa din zonă a pietrei i-a determinat pe locuitori să folosească materialul din aceste ruine, aşa încât urmele lor.

Acest lucru este demonstrat atât prin folosirea pietrei de carieră la construcţia unei locuinţe de lut 1 2 7 , cât şi prin soarta ulterioară. Aceste motive ne determină să considerăm informaţia. În sprijinul stabilirii în zonă a lui Bartolomeo Brutti există şi alte afirmaţii, ba chiar s-ar părea că a intenţionat să-şi creeze un mic domeniu familial.

Astfel, în stăpânirea sa s-a aflat şi satul Childeşti 1 2 8 ,. Acest sat este dăruit Mănăstirii Agapia « pentru mântuirea sufletului şi pentru iertarea păcatelor ». Dania este confirmată şi de hrisovul domnesc din 24 august Ibidem , p. Aceasta nu este singura danie pe care Brutti, susţinător fervent al catolicismului, o face unei mănăstiri ortodoxe.


  • filme fund bun lesbiene nud soarele amatura!
  • relati intime Sibiu!
  • Am gasit 157 anunturi!
  • escorte Somcuta Mare!
  • Încărcat de!
  • Sfantul zilei!

Pe lângă sălaşele de ţigani dăruite aceleiaşi Mănăstiri Agapia, mai este menţionat şi « 1 covor roşu de la Brut postelnicul » care se află în inventarul Galatei,. Această stăpânire nu a fost însă de durată şi aceasta din cauza. Plecarea din domnie. Totuşi, el a rămas în Moldova convins, probabil, că datorită relaţiilor sale va fi la fel de indispensabil şi pentru noul domn.

Însă Aron vodă vedea în alt mod această indispensabilitate, el nu vedea în Brutti un abil diplomat,. S-a afirmat că asasinarea lui Brutti nu ar fi fost un simplu act tâlhăresc, orchestrat de Aron vodă, ce urmărea.