40- Dle inspector școlar general, cum a găsit noul an școlar unitățile de învățământ din Argeș?
- Toate unitățile de învățământ din județul Argeș au fost pregătite pentru începerea noului an școlar. S-au executat lucrări de igienizare, curățenie și reabilitare, acolo unde a fost cazul. Din totalul de 194 de unități de învățământ cu personalitate juridică și 333 de unități școlare structuri, doar 9 unități nu au avize sanitare de funcționare. Și în cazurile acesta, conducerile școlilor, în colaborare cu autoritățile locale, au întreprins demersurile pentru obținerea avizelor.


S-a asigurat, de asemenea, și necesarul de manuale școlare în toate unitățile de învățământ de pe raza județului Argeș.
- Cum stăm la capitolul personal didactic?
- În ceea ce privește situația încadrării cu personal didactic situația în județul Argeș este una foarte bună. În acest moment, în toate unitățile de învățământ, toate catedrele, la toate disciplinele sunt acoperite, încadrarea fiind făcută cu personal didactic calificat în proporție de 99,7%.
- Când se va reîntregi echipa de conducere a ISJ Argeș?
- Numirea unui inspector școlar general adjunct este apanajul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și, mai precis, al ministrului. Așadar, așteptăm ca acesta să decidă desemnarea unui  inspector școlar general adjunct pe locul liber în acest moment.
- Ce rațiuni au determinat schimbarea unor directori de școli în preajma începerii noului an de învățământ?
- Delegația fiecărui director de unitate școlară încetează la 31 august. Neacordarea unei noi delegații pentru anul școlar 2015-2016 a fost determinată fie de motive personale a celui în cauză, fie de anumite probleme legate managementul unității respective.
- Este adevărat că Ministerul Educației ia în calcul scoaterea la concurs a tuturor posturilor de director de școală și că acest concurs va fi monitorizat cu camere de luat vederi?
- Până la această dată, metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director este în stadiul de proiect supus dezbaterii publice. În momentul în care această metodologie va fi aprobată și publicată în monitorul oficial, vom putea discuta despre prevederile ei. În urma concursului, cei care vor promova vor încheia un contract managerial pe 4 ani, fapt care va conferi stabilitate sistemului. Aceasta este și dorința actualei conduceri a ministerului, în acest sens fiind organizate, după atâția ani, concursuri pentru posturile de inspectori școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți și inspectori școlari.
- La investirea în funcția de inspector școlar general ați declarat război auxiliarelor. În ce stadiu se află “ostilitățile”?
- Îmi doresc ca unitățile școlare și cadrele didactice să nu mai fie agenți comerciali pentru una sau alta dintre edituri și să nu mai aplaneze asupra învățământului argeșean suspiciunea unor nereguli în ceea ce privește achiziționarea auxiliarelor didactice. Este evident că auxiliarele didactice sunt necesare și că ale aduc un spor de calitate actului educațional , dar achiziționarea lor trebuie să se realizeze în condiții de legalitate și transparență. În acest sens a fost elaborată o procedură de sistem care a fost transmisă tuturor unităților de învățământ care o implementează. Sperăm că în acest an școlar lucrurile să fie cât se poate de transparente, întrucât am declarat toleranță  zero față de orice abatere de la această procedură.
- Care sunt principalele puncte de pe agenda șefului ISJ Argeș pe perioada noului an școlar?
- Cele mai importante obiective ale activității mele din ipostaza de inspector școlar general sunt asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în contextul cerinţelor şi exigenţelor Legii Educaţiei Naţionale; realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant, creşterea credibilităţii sistemului educaţional, astfel încât şcoala să devină centru de educaţie şi de influenţare pozitivă a întregii comunităţi.

(Postat septembrie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top