Începând cu anul şcolar 2013-2014, evaluările naționale se vor desfășura la clasa a II-a, clasa a IV-a și clasa a VI-a, iar pe baza rezultatelor se vor întocmi planuri individuale de învățare pentru elevi.
Legea Educației Naționale prevede următoarea structură a evaluărilor, în articolul 74:

Clasa a II-a
La finalul clasei a II-a, se evaluează competențele scris-citit și matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate se comunică părinților elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului.

Clasa a IV-a
La finalul clasei a IV-a, se realizează, prin eșantionare, o evaluare la nivel național a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaționale. Rezultatele vor fi utilizate pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.

Clasa a VI-a
La finalul clasei a VI-a, în toate școlile se organizează evaluarea elevilor prin două probe interdisciplinare: limba și comunicare, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top