Se pune întrebarea dacă în școala românescă de astăzi se mai învață prin activităţi plăcute şi motivante,ceea ce pedagogia modernă numește educația non-formală.
Esența acestui demers didactic sunt abilităţile câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime, în afara sistemului şcolar, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică.Avantajele acestui tip modern de instruire?!Fără stresul notelor din catalog, fără disciplină rigidă,fără teme obligatorii.Ce stimulează în rândul Elevilor?!Gândire critică,implicare în forme necondiționate de „CE” şi „CUM” să predai şi să înveţi, responsabilitate,cooperare.
În scopul  colectării, împărtăşirii şi valorificării celor mai bune practici ale metodelor educaţionale non-formale în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă,a fost inițiat PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN”Exemple de bune practici” în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic argeşen– Ediţia a II-a -,al cărui slogan  „Alege educaţia non-formală ca variantă optimă de susţinere a plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională”este ofertant.
Beneficiind de coordonarea profesorilor: Gabriela NEAGU – Inspector şcolar  de specialitate pentru învăţământul pofesional şi tehnic, I.Ş.J. Argeş, Cristina TECĂU– Inspector şcolar  pentru mentorat, I.Ş.J. Argeş, Ana BADEA – Director, Casa Corpului Didactic Argeş, Maria IONICĂ –  Director, Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti, Elena CIOBANU – Director adj., Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti , Cristiana CREŢU – Director, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Piteşti,Renate Alice RAICEA -  Liceul Tehnologic „Dinu Bratianu” Ştefăneşti, proiectul va călăuzi pașii elevilor din clasele IX-XII şi ai cadrelor didactice din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, spre obiective îndrăznețe și motivante:crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate;promovarea, mediatizarea şi diseminarea bunelor practici inovatoare şi eficiente de educaţie non-formală din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic;dezvoltarea unei culturi organizaţionale în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic.
Latura etică a proiectului vizează prejudecata societății contemporane a lipsei modelelor.Ele există și pot fi descoperite și prin activitățile inedite ale proiectului județean ”Exemple de bune practici”.
Prof.Cristina Dumitrache
Liceul Tehnologic Dacia Piteşti
(Postat decembrie 2013)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top