escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u

La nivelul organigramei ISJ Argeş există funcţia de Inspector general adjunct pentru curriculum şi asigurarea calităţii, funcție deținută în prezent de d-l profesor Dumitru Tudosoiu. În rândurile care urmează, acesta ne va detalia obiectivele prioritare pe care şi le-a propus odată cu instalarea în funcţie.

„Aceste obiective sunt desprinse din dorința de a face din învățământul nostru, un învățământ eficient, bine structurat și organizat, putând astfel enumera: promovarea unui management eficient al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii în învăţământ; asigurarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic în condiţiile aplicării şi respectării planurilor cadru şi sprijinirea lor în acţiunea de încadrare cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în unităţile de învăţământ; diversificarea parteneriatelor educaţionale din şcoală şi administraţia publică în domeniul finanţării învăţământului.

Ca activități derulate la nivelul departamentului și ca responsabilități ale ISGA- curriculum şi asigurarea calităţii se pot aminti: organizarea şi desfăşurarea Examenului de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, examen care a fost susținut în toate școlile gimnaziale din județ, de către 6.000 de elevi absolvenţi, pentru care s-au stabilit 32 de centre de comunicare și 6 centre de evaluare a lucrărilor scrise; organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat, ca președinte al Comisiei județene de admitere în învățământul liceal de stat; organizarea inspecțiilor școlare pentru disciplinele aflate în trunchiul comun al disciplinelor de studiu; organizarea și monitorizarea activităților cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din cadrul județului; organizarea activităților  privind asigurarea calității educației și monitorizarea derulării acestora în vederea obținerii acreditărilor/autorizărilor de către Agenția Română de Asigurare a Învățământului Preuniversitar ( A.R.A.C.I.P.), pentru unitățile de învățământ din județ; organizarea olimpiadelor, concursurilor şcolare şi extraşcolare și a activităților sportive, pentru practicarea sportului de masă - în acest sens, la nivelul judeţului s-a realizat o selecţie a proiectelor de o calitate deosebită şi care să vină în sprijinul elevilor prin atragerea acestora la activităţi pentru eficientizarea timpului liber în mod sănătos. 

Astfel, respectând principiile unui management eficient, la nivelul departamentului au fost elaborate instrumente şi proceduri de coordonare/evaluare a diferitelor activităţi, cunoscute şi aplicate de către întreg personalul compartimentului. Procedurile elaborate au avut la bază analiza pe domenii: resurse umane, activitatea educativă, programe şi proiecte, observarea dinamicii relaţiilor cu membrii instituţiei. La nivelul compartimentului au fost elaborate şi revizuite  proceduri operaţionale şi regulamente pentru toate comisiile de lucru. S-a acţionat pentru compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, aplicând prevederile normative şi legislative în vigoare şi ţinând cont de finalităţi şi de standardele impuse. 

Activitatea compartimentului a fost proiectată conform obiectivelor stabilite, astfel încât să răspundă nevoilor din judeţ, analizelor şi prognozelor.

Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor, performanţele, costurile şi eficienţa planificării au fost evaluate periodic prin prezentarea de rapoarte în cadrul şedinţelor C.A. sau în cadrul întâlnirilor de lucru, prin analize şi discuţii.

Inspectorul şcolar general adjunct pentru curriculum şi asigurarea calităţii colaborează permanent cu diferiţi parteneri cu preocupări şi competenţe în problematica educaţiei. S-a urmărit ca relaţia dintre I.Ş.J. Argeş, unităţile de învăţământ, comunitatea locală, partenerii educaţionali să aibă un caracter democratic şi să se dezvolte pe bază de parteneriate.

A existat o strânsă relaţionare cu Instituţia Prefectului, cu Consiliile Locale, cu alte instituţii deconcentrate, cu reprezentanţi ai sindicatelor, părinţilor, elevilor şi agenţilor economici, în scopul îmbunătăţirii activităţii educaţionale, a informării acestora asupra ofertei educaţionale din teritoriu, a adaptării reţelei de învăţământ la strategia locală de dezvoltare, obţinerea/suplimentarea resurselor materiale şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.  a constat în monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional şi sprijinirea unităţilor şcolare în vederea consolidării autonomiei instituţionale, descentralizării, îmbunătăţirii calităţii ofertei educaţionale şi rezolvării unor probleme majore ale activităţii educaţionale.

Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu organizaţiile nonguvernamentale şi instituţiile de specialitate s-a realizat în vederea asigurării accesului unităţilor de învăţământ, a cadrelor didactice şi elevilor, la proiecte cu finanţare europeana, la programe de formare profesională şi respectiv la proiecte/programe/activităţi internaţionale. În cadrul CLDPS s-au monitorizat propunerile şi informaţiile privind cererea de pe piaţa forţei de muncă, astfel încât propunerile pentru planul de şcolarizare să concorde cu acestea.

Desfăşurarea informărilor/consultărilor reciproce s-a realizat prin organizarea consfătuirilor judeţene, a cercurilor pedagogice, a şedinţelor de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ, cu membrii consiliilor consultative pe discipline şi ai comisiilor metodice etc.

Circulaţia informaţiilor s-a realizat în ambele sensuri, prin selectarea unor modalităţi clare, deschise şi funcţionale.

Perfecţionarea/formarea continuă a personalului de îndrumare şi control, a personalului de conducere şi a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ a constituit una din priorităţile de politică educaţională a inspectoratului, fiind o condiţie a performanţei, deci a calităţii. 

Prin utilizarea funcţiei ameliorative a inspecţiei şcolare a fost identificată nevoia de pregătire şi formare profesională. S-a acţionat pentru asigurarea unei oferte de formare care să corespundă nevoii identificate, atât la nivelul instituţiilor, cât şi la nivelul personalului din inspectoratul şcolar şi unităţilor din subordine.” 

(Postat noiembrie 2013)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top