Joi, 4 decembrie, la Universitatea din Piteşti s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş. La şedinţă au participat Inspectorul Şcolar General, prof. Dumitru Tudosoiu, împreună cu echipa managerială a Inspectoratului precum şi inspectori şcolari.
În cadrul acestei şedinţe de lucru au fost prelucrate următoarele aspecte:
# Informări referitoare la metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar de stat;
# Calendarul derulării etapelor metodologiei pentru clasele de învăţământ profesional în anul şcolar
2015-2016;
# Reiterarea interdicţiei de a se desfăşura concursuri şcolare şi extraşcolare cu taxă, care nu sunt avizate de către MEN/ISJ Argeş;
# Precizări privind prevenirea cazurilor de violenţă din unităţile de învăţământ;
# Aspecte referitoare la prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar;
# Informare cu privire la Gala de Solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi, ,,Un gest frumos pentru un suflet generos’’, care se va desfăşura în data de 17.12.2014, la Teatrul ,,Alexandru Davila’’, proiect derulat în parteneriat cu mai multe instituţii;
# Plata drepturilor salariale obţinute în instanţă prin hotărâri judecătoreşti;
# Precizări referitoare la metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 
Biroul de Presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş
(Postat decembrie 2014)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top