Grădiniţa cu Program  Prelungit  Castelul Fermecat Piteşti organizează, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea  postului contractual în cadrul instituţiei:
Denumirea postului – 1 norma SECRETAR  M  I  - post contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: STUDII MEDII – diplomă de bacalaureat
-cunoştinţe de utilizare şi operare PC dovedite prin cursuri de formare
-cunoştinţe privind relaţiile publice şi de comunicare dovedite prin cursuri de formare
-cunoştinţe privind resursele umane, REVISAL, dovedite prin cursuri de formare
-abilităţi de muncă în echipă
-cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursurilor:
- 13.01.2016, între orele 9.00-11.00 pentru secretar;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.01.2016, ORA 14 la sediul unității. Datele  și orele interviurilor vor fi comunicate ulterior.
Date contact: Dănuţ Leontina , tel.: 0348439073;

15.12.2016            

DIRECTOR, Dănuţ Leontina

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top