45Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că prevederile unui alineat din Ordinul ministrului Educaţiei, prin care se stabileşte metodologia de desfăşurare a concursului de directori şi directori adjuncţi de şcoli discriminează direct, pe criteriul rudeniei. Alineatul respectiv prevede că persoanele care se află în relaţie de soţi şi rude de gradul I nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât unul dintre ei să se afle într-o poziţie de conducere faţă de celălalt.


Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a constatat existenței unei fapte de discriminare a art 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080 /2016, cu următorul conținut: "persoanele care se află în relație de soți și rude de gradul I nu pot ocupa concomitent funcții, astfel încât unul sau una să se afle față de celălalt, ori cealaltă într-o poziție de conducere, îndrumare și control, la orice nivel, într-o unitate de învățământ preuniversitar, inspectorat școlar, Casa Corpului Didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile sportive școlare".
Colegiul director a constatat că Legea Educației Naționale nr. 1/ 2010 la art. 257 alin. (4) reglementează singurele incompatibilități pe perioada de exercitare a unui mandat de director sau director adjunct al unei unități școlare din învățământul preuniversitar, după cum urmează: "(4) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național".
"Prin art. 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080/ 2016 s-a adăugat la lege, introducându-se alte incompatibilități nejustificate de un scop legitim de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. În consecință, Colegiul director constata că prevederile art. 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080/ 2016 constituie discriminare directă, pe criteriul rudeniei (rude de gradul I și soț/ soție), prin care se limitează accesul în condiții de egalitate la ocuparea funcției de director/ director adjunct al unei unități de învățământ preuniversitar", potrivit comunicatului CNCD.
CNCD a sancţionat Ministerul Educaţiei prin avertisment şi a dispus monitorizarea punerii în aplicare a acestei hotărâri. În cazul neaplicării hotărârii, CNCD se va autosesiza.

Ministrul Educației ignoră avertismentul CNCD!
Ministerul Educaţiei a reacţionat la hotărârea luată de CNCD şi a transmis că "aplicarea prevederilor art. 21 alin. (5) nu generează situaţii discriminatorii, ci previne apariţia conflictelor de interese, în condiţiile în care persoane aflate în relaţie de soţi şi rude de gradul I vor ocupa concomitent funcţii de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar".
"Considerăm că situaţii de acest gen pot să influenţeze exercitarea obiectivă a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, respectiv de îndrumare şi control sau a rolului oficial. Reamintim, în context, că acelaşi prevederi au fost aplicate la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar organizat în anul şcolar 2014-2015, fără a fi atacate de nicio persoană", se arată în comunicatul emis de Ministerul Educaţiei.
Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a declarat că decizia CNCD, potrivit căreia metodologia interzice anumitor persoane participarea la concurs, este incorectă. "Mesajul nostru este ferm: concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori în unităţile de învăţământ preuniversitar se va organiza la termenele anunţate iniţial, pe baza principiilor şi prevederilor enunţate în metodologie. Decizia CNCD, şi anume că metodologia interzice anumitor persoane participarea la concurs, este incorectă. Articolul incriminat se referă la un potenţial conflict de interese ce ar putea surveni după promovarea concursului, nicidecum nu face referire la înscrierea la concurs. Prin urmare, deşi au fost diverse tentative de a sabota acest concurs, vă asigur că îl vom organiza. Există în acest moment peste 6.900 de candidaţi înscrişi şi avem datoria să mergem până la capăt cu demersul de profesionalizare a managementului şcolar", a declarat Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei.
Ministerul Educaţiei va contesta decizia în contencios administrativ, precizând că hotărârea CNCD "este bazată pe un argument fals".

Sursa: Romaniatv.net

(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top