scoala dupa scoala tudor musatescuÎncepând din ianuarie 2019, la Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Pitești se derulează un proiect care va contribui la prevenirea timpurie a abandonului școlar, copiii sporindu-și șansele de a avea rezultate școlare mai bune. Este vorba de un centru de tip „Școala după școală”, deschis prin intermediul programului POCU "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea social și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești".

Programul „Școala după școală” vine în completarea programului școlar obligatoriu, oferind oportunități pentru consolidarea competențelor dobândite de copii la școală. 29 de elevi din ciclul primar sunt incluși în acest program. Selectarea copiilor s-a făcut cu respectarea principiului nondiscriminării.
Obiectivul general al programului este acela de a răspunde adecvat solicitării familiilor elevilor, prin oferirea unui serviciu educațional care urmărește formarea deprinderilor de a învăța organizat, de a respecta un program de studiu și recreere, de a interacționa, de a forma o echipă.
În urma implementării acestui program, copiii se dezvoltă în condiții de securitate și ambient social corespunzător.
Copiii înscriși în program beneficiază după programul zilnic de școală (în intervalul 12.00-16.00) de următoarele servicii: consiliere, sprijin în efectuarea temelor, cursuri de limbă modernă, acces la calculatoare, masă, activități recreative etc.
Se vor organiza mai multe sesiuni de informare și consiliere pentru părinții ai căror copii urmează programul tip „Școala după școală”. Obiectivul principal al sesiunilor este de a preveni abandonul școlar. Cei care participă la proiect trebuie să înțeleagă că prin studiu își pot depăși condiția și pot avea siguranța unui loc de muncă bine remunerat.
Școala care beneficiază de susținere pentru implementarea centrului after-school primește sprijin financiar pentru a le asigura copiilor o gustare, pentru achiziția de materiale didactice necesare desfășurării activităților educaționale și pentru remunerația profesorilor care susțin orele de curs. Profesorii se implică prin organizarea grupelor de învățare asistată pentru elevi și predare (efectuarea temelor și exerciții suplimentare), precum și în atragerea și menținerea unor colaborări în beneficiul copiilor.
În urma derulării programului se așteaptă dezvoltarea unei relaţii constructive şcoală-elev-familie.

Consilier educativ, prof. Stan Elena Camelia
(Postat ianuarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top