cjrae 1Demarat în 22 noiembrie, așa cum vă informam în luna decembrie, Proiectul A.D.A.P.T. - ”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii”  2018-EY-PICR-R1-0012, finalizează o primă etapă cu succes. Vă amintim că proiectul, finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  (ESAYEP), 2014-2021, Granturile Spațiului Economic European (SEE – Islanda, Lichtenstein și Norvegia), se adresează integrării elevilor romi.

Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, Profesor Psiholog Rodica Emilia Ciucă, a constituit din nou o echipă de lucru eficientă și a conectat pentru reușita proiectului 5 unități școlare din județul Argeș, cu peste 20% populație romă. Școlile sunt:  Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano”, Berevoești, Școala Gimnazială Nr. 1, Cetățeni, Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu”, Mihăești, Școala Gimnazială Nr.1, Vlădești și Școala Gimnazială Nr.1 Micești.
Toți directorii instituțiilor menționate au răspuns cu promptitudine și implicare, constituind la rândul lor echipe de lucru active la nivelul școlilor. Cei mai mulți dintre ei dovedesc o reală atitudine de lider, participând alături de cadrele didactice la cursul teoretic și situațiile practice experimentale.
Sub coordonarea managerului de proiect, profesor psiholog Mihaela Lungu, activitatea T1 de proiect - formarea profesorilor privind ”Competențele aprofundate de integrare a elevilor romi în școală” s-a încheiat duminică 20 ianuarie 2019, urmând ca cei 72 de absolvenți să susțină în curând examenul final.
Cei șapte formatori de un înalt profesionalism au elaborate și implementat cele 8 module de curs astfel:
cjrae 21. Democrație și educație pentru cetățenie active - Prof. Psih. Badea Ana-Maria
2. Drepturile omului/ copilului, toleranță, antidiscriminare - Prof. Psih. Ciucă Rodica Emilia
3. Predarea centrată pe elev - Expert Norvegia Tăbăcaru Mihaela
4. Discriminare și incluziune - Prof. Psih. Fieraru Elena
5. Proiectare curriculară - Expert Norvegia Tăbăcaru Mihaela
6. Predarea într-un mediu multicultural - Insp. Prof. Livezeanu Petre
7. Dezvoltarea abilităților personale utile într-un mediu multicultural, la copii - Prof. Psih. Neacșu Elena Lucreția
8. Școala incluzivă - Insp. Prof. Vrânceanu Dragoș
Participanții au făcut eforturi considerabile și lăudabile pentru a parcurge cele 64 ore de curs (teoretic și practic), în timpul personal și fără a fi retribuiți în acest sens. Pentru că activitățile s-au desfășurat în lunile decembrie și ianuarie, deplasarea pe vreme de iarnă a fost o adevărată provocare pentru cadrele didactice care locuiesc în zone îndepărtate și uneori relativ izolate. Cu toate acestea, profesorii au fost prezenți și implicați în toate activitățile, căutând să beneficieze de o dezvoltare cât mai constructive și punând bazele activităților de proiect viitoare.
Gazdă primitoare a fost Colegiul Național Liceal ”Alexandru Odobescu” din Pitești, oferind cu generozitate spații oportune desfășurării activităților complexe de formare.
În etapa următoare, cadrele didactice participante la formare vor implementa în școli o serie de activități cu elevi romi și neromi și cu părinți romi și neromi.
Pentru mai multe informații și imagini puteți accesa pagina de facebook a proiectului: Adapt Cjrae Arges. Noi rămânem aproape de echipa de proiect și vă furnizăm informații.

Mihaela Lungu
(Postat ianuarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top