cjraeCentrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș (CJRAE), prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), a inițiat un proiect în domeniul educației, care vizează integrarea elevilor rromi în școală și în clasă și a cetățenilor rromi din comunitate.

Proiectul denumit A.D.A.P.T. - Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii, se referă atât la dezvoltarea abilităților personale ale cadrelor didactice care lucrează direct cu clasele incluzive, cât și la elevii romi și non-rromi. Școlile partenere implicate sunt Școala Gimnazială Nr. 1 Cetățeni, Școala Gimnazială Nr. 1 Micești, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădești, Școala Gimnazială „Ion Iorgulescu” Mihăești, Școala Gimnazială „Mihai Tican Rumano” Berevoești.
”Nu intenționăm să schimbăm trăsăturile culturii sau ale membrilor comunității. Cu toate acestea, dorim să creăm un spațiu comun, definit de securitatea fizică, culturală și emoțională, în care membrii comunităților minoritare experimentează aspectele culturale ale vieții cotidiene cu populația majoritară alături.”, a declarat
directoarea CJRAE, prof. psiholog Cuică Emilia Rodica.
Prima etapă a proiectului este formarea cadrelor didactice din școlile partenere din consorțiu privind: drepturile omului/copilului, toleranța, antidiscriminarea; democrația și educația pentru o  cetățenie activă, școală incluzivă, activități didactice centrate pe elevi, proiectare curriculară, dezvoltarea abilităților personale pentru interacțiune într-un mediu multicultural.
În primul an al proiectului activitățile de sensibilizare și informare vor fi realizate împreună pentru părinții rromi și non-rromi. Activitățile de informare, conștientizare și dezvoltare personală vor fi, de asemenea, desfășurate împreună pentru elevii rromi și non-rromi. Acestea vor continua în cel de-al doilea an, când profesorii vor implementa curriculumul de includere specific creat în faza anterioară.
Pe baza curriculum-ului, a materialelor școlare și a personalului cu capacități dezvoltate, activitățile vor fi reluate și îmbunătățite în anii de după închiderea proiectului.
Un element de mare impact al proiectului este școala de vară "Aceeași școală pentru noi toți", care reunește 100 de elevi din școlile partenere, pe baza echilibrului etnic și de gen, pentru a-și dezvolta abilitățile personale, pe următoarele componente: interacțiunea în mediul multicultural, cunoașterea de sine și auto-valorizarea, drepturile copilului, toleranța și antidiscriminarea, incluziunea.
Profesorii din școlile partenere vor fi formați cu noi tehnici și metode educaționale pentru a aborda problema comunităților mixte și a segregării.
Prin intermediul profesioniștilor din rețea (mediatori școlari, cadre didactice în centre de asistență psihopedagogică și logopezi), coordonatorul - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș - participă la îmbunătățirea calității activităților proiectului, a rezultatelor și impactului acestuia în comunitate.

Obiective
1. Formarea/dezvoltarea unui număr de minim 70 cadre didactice (care lucrează cu copii rromi) cu privire la utilizarea de metode și mijloace integrative în activitatea didactică, dar și la proiectarea, organizarea și implementarea de curriculum specific integrării copiilor rromi.
2. Construirea de curriculum și materiale didactice utile eforturilor de integrare a elevilor romi în școală. Realizarea de minim 5 curriculum-uri la decizia școlii și un curriculum special pentru activități tip școală de vară; a unui ghid/colecție de metode, procedee, instrumente de lucru pentru activitățile de integrare; un caiet de lucru pentru facilitatori - școală de vară și un caiet de lucru pentru participanți - școală de vară.
3. Creșterea satisfacției beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți (părinți, comunitate) ai școlii în raport cu instituția școală. Organizarea de activități de conștientizare, formatoare și socio-culturale cu rol integrativ, care să aducă împreună elevi/părinți romi cu elevi/părinți neromi, totalizând un număr total de minim 200 de elevi și minim 100 de părinți participanți.

Beneficiari direcți
# 60 cadre didactice din școlile partenere;
# 100 părinți rromi și nerromi ai copiilor din școlile partenere;
# 200 de elevi rromi și nerromi din școlile partenere.
Proiectul, ce are o valoare de 98.717 euro, se va derula cu fonduri externe, prin “Expert State Donatoare: Newschool AS, Norvegia. Durata: 24 luni - 1 noiembrie 2018 - 31 octombrie 2019.
În cadrul unei conferințe de presă, la care au participat inspector general adjunct Mihaela Crișan, inspector pentru învățământul special Cornelia Baicu, inspector pentru minorități Petre Livezeanu, la solicitarea mass-media, directoarea CJRAE a oferit răspunsuri pentru  înțelegerea deplină a demersurilor din acest proiect:
- Sunt vizați copiii romi?
- Da.
- Cu ce îi ajută pe copii?
- Să învețe în școli cu standarde de calitate îmbunătățite, crescând capacitatea de respectare a tuturor drepturilor; să conviețuiască în comunități multi-etnice, multi-culturale.
- Ce trebuie să facă?
- Să participe activ la activitățile educative cuprinse în proiect și să completeze documentația specifică
- Primesc o diplomă copiii?
- Elevii participanți în proiect beneficiază în primul rând de achizițiile aptitudinale și comportamentale rezultate în urma experienței;
- Capătă o calificare?
- Copiii și părinții nu, cadrele didactice beneficiază de recunoașterea cursurilor de formare
- De ce școlile din mediul rural?
- În proiect au fost selectați partenerii cu procent ridicat de elevi romi. Activitățile pot și vor fi extinse ulterior în alte unități școlare.

(Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top