primii pasi simpozionPe 17 noiembrie anul curent, Grădinița cu Program Prelungit “Primii Pași” Pitești a găzduit simpozionul județean intitulat „Drepturile copilului – combaterea violenței”.
Drepturile copilului trebuie știute și respectate. Ele sunt compuse din diferite tratate și convenții internaționale, dar și din legi la nivel național. Nerespectarea drepturilor copilului atrage după sine pedepse penale.

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat Convenţia Drepturilor Copilului. Această Convenţie încorporează, mai mult decât oricare alt document, întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale şi culturale şi prevede o dezvoltare completă a potenţialului copilului într-o atmosferă de libertate, demnitate şi justiţie.
În România autorităţile publice, organismele responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990 şi ale celorlalte acte internaţionale în materie, la care România este parte.
Copiii au dreptul…
… de a avea o familie
… la un nume și la o cetățenie
… la protecția împotriva abuzului, neglijării și exploatării
… de a fi protejați împotriva pedepselor fizice sau tratamentelor umilitoare, degradante
… de a nu fi discriminați
… la dragoste, înțelegere și protecție
… la un mediu curat, acasă, la școală sau oriunde s-ar afla
… la educație
… la libertatea de gândire, de conștiință și de religie
… de a fi ascultați
… de a beneficia de îngrijire medicală adecvată
… de a fi iubiți și respectați
… de îngrijire specială, adaptată nevoilor speciale
… la un cămin, la o alimentație sănătoasă
… la relaxare, la joacă și la alte activități recreative
… de a face greșeli
Copiii au îndatorirea…
… de a-i asculta și respecta pe părinți
… de a-și iubi și cinsti țara
… de a anunța orice abuz, de a nu maltrata sau hărțui pe alții
… de a-i respecta și de a nu-i umili pe ceilalți
… de a nu-i discrimina pe ceilalți
… de a se purta frumos cu cei din jur, de a nu fi agresivi
… de a păstra curățenia și de a proteja mediul înconjurător
… de a învăța cât mai mult și de a-i ajuta și pe alții să învețe
… de a respecta modul de gândire și religia altor persoane
… de a-i asculta pe ceilalți
… de a avea grijă de sănătatea lor
… de a oferi dragoste și respect celorlalți
… de a fi cei mai buni în ceea ce fac
… de a nu risipi mâncarea
… de a nu utiliza în mod greșit timpul liber
… de a învăța din propriile greșeli.

Inspector pentru educație timpurie, Prof. Georgeta Toma
Director G.P.P. “Primii Pași” Pitești, Prof. Stoian Lidia
Prof. Dumitrescu Cristina
Prof. Grigore Daniela
G.P.P. „Primii Pași”, Pitești
(Postat decembrie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top