40Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el."
Grădiniţa cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” Piteşti îşi propune să descopere, să dezvolte și să promoveze potențialul nativ al fiecărui copil oferindu-i totodată posibilitatea de a se bucura de toate șansele pe care le oferă educația.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.
Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă și de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia și comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.
Grădiniţa cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” Piteşti își propune să fie locul unde copilul găsește o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o vârstă cu el și în care adultul, respectiv educatorul să ia în serios întrebările și acțiunile lui, făcându-l conștient de sentimentul autonomiei și valorilor proprii.
Ne dorim să fim o grădiniță:
# în care copiii zâmbesc, cântă și se mișcă;
# în care părinții sunt bineveniți și alături oricând de educatoare și copii;
# în care toți sunt importanți (adulți, copii) și fiecare are propria lui valoare;
Curriculumul la decizia grădiniţei implică diverse activităţi opţionale:
Dans popular/dans modern – se adresează copiilor plini de energie. Urmând aceste cursuri, cei mici oferă momente deosebite la serbările din timpul anului şcolar. Dansurile populare oferă avantajul acumulării de cunoştinţe legate de folclor şi de tradiţiile populare româneşti.
Limba engleză prezintă avantajul că, în contextul actual, cunoaşterea limbii engleze se dovedeşte a fi foarte importantă, iar învăţarea acesteia începe la grădiniţă. Săptămânal afişăm pentru părinţi un raport listat în care se prezintă activitatea realizată iar la serbările organizate de grădiniţă, se prezintă un program în limba engleză.
Artă, fantezie, îndemânare – se adresează copiilor cu înclinaţii artistico-plastice şi abilităţi practice la nivel preşcolar.
Educație pentru sănătate - sănătatea adevărată înseamnă acţiune educativă atât asupra corpului cât şi a psihicului.
Inteligența emoțională - înseamnă două lucruri: a fi într-un bun contact cu noi înşine şi a avea relaţii satisfăcătoare cu ceilalţi.

Activitatea cu părinţii
Colaborarea grădiniţă-familie vizează, îndeosebi, o mai bună implicare a familiei în activitatea grădiniţei.
Ştim ca efortul nostru este doar o parte din ceea ce înseamnă viaţa şi dezvoltarea unui copil şi că rolul esenţial îl are familia. Şi mai ştim şi cât de important este pentru un copil ca experienţa sa de viaţă să fie una coerentă, sincronizată – pentru ca cele două lumi în care trăieşte – acasă şi la grădiniță – să fie, de fapt, una singură: lumea copilăriei sale.
Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” are o medie de 500 preșcolari/an şcolar, 33 cadre didactice titulare, 3 cadre didactice auxiliare şi 16 cadre nedidactice.
Din totalul de 33 cadre didactice:
# 10 cadre didactice cu examen de definitivat;
# 11 cadre didactice cu gradul didactic II;
# 12 cadre didactice cu gradul didactic I.
Preocuparea pentru carieră a însemnat şi va însemna o mare preocupare pentru echipa managerială şi colectivul de cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada”  Pitești.
Concursuri şi proiecte: locale, judeţene, naţionale, internaţionale.
Relaţiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.
Comunicarea, circulaţia informaţiei: în grădiniţă există o bună comunicare între copii, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.
Ambianţa din unitatea şcolară: în grădiniţă domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.
Calitatea managementului şcolar: directorul şi personalul didactic din grădiniţă au iniţiat şi dezvoltat activităţi în parteneriat educaţional cu comunitatea locală, cu unităţi de învăţământ din ţară.
41Unitatea cu personalitate juridică, respectiv Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” Pitești funcţionează în clădire cu destinaţie de grădiniţă având patru căi de acces în unitate, corp A, corp B, corp C și corp D. Construcţia deserveşte numai unitatea și are un volum de 3167 mc, care dispune de 16 săli de clasă (12 săli pentru program prelungit cuprinse în corpul A și B, două săli de grupă program normal cuprinse în corpul C și două săli de grupa pentru antepreșcolari-creșă cuprinse în corpul D. Aceasta dispune de spaţii pentru activităţi educative, de odihnă şi de acces separat la grupurile sanitare.
Spaţiul destinat procesului instructiv – educativ: 14 săli de clasă, 1 sala de sport/ sală de festivități .
Spaţii de învăţământ auxiliare: cabinet director, cabinet medical, cabinet secretariat-contabilitate, cabinet administrativ, 4 holuri cu dublă funcționalitate (sală de masă-hol), bloc alimentar, spălătorie, debarale.
Grădinița cu Program Normal Nr. 10 funcționează cu 3 grupe de program normal în 3 apartamente a câte 2 camere fiecare, situate în Pitești, strada Stejarului, nr. 4, bloc B20, scara D, apartament 1 și scara E, apartamentele 1 și 4, parter.
Grădinița cu Program Normal Nr. 11 funcționează cu 3 grupe de program normal și este situată în Pitești, strada Gheorghe Țițeica, nr. 4, bloc S5, scara F, parter.

Director,
Prof. Marinela Petruța Vitan
(Postat ianuarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top