13Şcoala Gimnazială ”Adrian Păunescu”, Pitești, a cunoscut recent, datorită unei relaţii foarte bune cu comunitatea şi a unui management eficient, un accentuat progres. Această tendinţă de creştere se poate observa în relaţia de colaborare între conducere şi profesori, pe de o parte, şi între conducere, elevi şi părinţi pe de altă parte, în imaginea pozitivă pe care şcoala o are în cartier.

Creşterea prestigiului şcolii este pusă în evidenţă de creşterea performanţelor şcolare ale elevilor şi de faptul că foarte multe familii din afara circumscripției școlare, solicită înscrierea copiilor lor la şcoala noastră, fiind considerată ca preferată. Creşterea performanţelor şcolare ale elevilor se datorează încurajării şi susţinerii din partea şcolii a activităţii de performanţă. Creşterea prestigiului şcolii şi a atractivităţii ei în rândul familiilor din perimetrul şcolii noastre se datorează transparenţei manageriale, a înţelegerii conducerii şcolii faţă de problemele ridicate de părinţi, se datorează numeroaselor activităţi şcolare şi extraşcolare pe care le organizează şcoala. În urma încheierii lucrărilor de reabilitare şi a modernizărilor realizate din fonduri extrabugetare obținute de școală în mare parte cu contribuţia părinţilor, prin Asociaţia Părinților ”Albinuțele” din Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu”, baza materială a şcolii a fost îmbunătăţită în mod considerabil, fapt ce a determinat creşterea satisfacţiei părinţilor față de oferta curriculară a şcolii şi faţă de condiţiile oferite elevilor.
În ultimele săptămâni, prestigiul Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” din Pitești a fost lustruit o dată în plus de rezultatele meritorii ale elevilor obținute la faza județeană a olimpiadelor.
„Am avut rezultate neașteptat de frumoase. Cu toate că ştiam că elevii o să obţină astfel de rezultate, așteptările mele au fost depășite. Sunt foarte mândră de elevii noștri, nu doar de cei care pleacă la faza națională, ci de toți participanții la olimpiadele și concursurile școlare, pentru că toți s-au descurcat foarte bine, completând palmaresul școlii cu numeroase premii și distincții.
După ce în anul școlar 2016 – 2017, Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” a fost reprezentată la faza națională a Olimpiadei de Limbă franceză de către eleva Popescu Silvia (clasa a VIII-a B) – mențiune, coordonată de doamna prof. Voica Lavinia și la Olimpiada de lectură ”Lectura ca abilitate de viață” (OLAV), de eleva Popescu Bianca Maria Andreea (clasa a V-a B) – premiul special, coordonată de doamna prof. Rizea Denisa, în acest an școlar ne-am calificat la faza națională a Olimpiadei de fizică, prin eleva Popescu Bianca Maria Andreea (clasa a VI-a B), coordonată de doamna director prof. Gobej Elena și a Olimpiadei de Religie, prin eleva Constantin Georgiana (clasa a VIII-a A), coordonată de doamna prof. Iordache Daniela. Ce poate fi mai frumos?!”, a spus Ramona Stoica, director adjunct la Şcoala Gimnazială ”Adrian Păunescu”.
Managerii școlii au căutat în ultimii ani să ridice prestigiul acestei “şcoli de cartier” prin implicarea activă în modernizarea resurselor materiale, formarea resurselor umane, să ofere generaţii de elevi educaţi, pregătiţi pentru viaţă și integrați cu succes în liceele din oraș, manifestând, alături de dascăli, o preocupare constantă pentru modernizarea infrastructurii şcolare, pentru crearea unui ambient potrivit educării şi formării elevilor și pentru dotarea cu aparatură de ultimă generație.

(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top