Prof. Ramona Stoica, director adjunct Școala “Adrian Păunescu” Pitești
36- Dna profesor, care sunt atuurile care recomandă școala dumneavoastră viitorilor elevi și, evident, părinților acestora?
- Suntem recomandați de colectivul didactic foarte bine pregătit, calificat și cu o vastă experiență profesională, precum și de oferta educațională flexibilă și în acord cu tendințele actuale ale societății.

- Ce rezultate demne de menționat au fost obținute de elevii dvs la concursurile și olimpiadele școlare de anul trecut?
În anul școlar 2016 - 2017  elevii Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” s-au remarcat la concursurile și olimpiadele școlare, fiind de remarcat mențiunea obținută de eleva Popescu Silvia Mihaela din clasa a VIII-a B la faza națională a Olimpiadei de Limba Franceză, premiul I obţinut de eleva Popescu Bianca de la clasa a VI-a B la faza naţională  a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă” (OLAV), precum şi alte numeroase premii la fazele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor de matematică, fizică, chimie, educație tehnologică,  limba engleză etc. De asemenea, ne mândrim cu eleva Lixăndroiu Casiana Bianca, cea care a obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională.  
- Cum se prezintă situația din perspectiva bazei materiale? Aveți vreo investiție în derulare sau în plan?
- În anul 2017 s-au execut lucrări de reparaţii; a fost igienizată școala; s-a înlocuit parchetul în trei săli de clasă; a fost schimbat mobilierul în 4 săli de clasă. Pentru anul 2018 ne-am propus în proiectul de buget: studiu de fezabilitate pentru extindere clădire, datorită creșterii numărului elevilor de la an la an, neexistând efectiv săli de clasă suficiente pentru acest lucru, având drept consecință migrarea elevilor către alte unități de învățământ - neavând spațiu suficient, efectivele claselor depășesc numărul maxim de elevi admis prin lege (peste 30 elevi/clasă); amenajare spațiu arhivă, reparații patru săli de clasă și recondiționarea ușilor sălilor de clasă; achiziționare mobilier școlar; dotare cu aparatură audio-video a laboratoarelor etc.
- Ce proiecte educaționale derulați sau intenționați să demarați?
- Proiectele derulate la acest moment în Școală Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Pitești sunt numeroase, însă vrem să evidențiem proiectul educațional ”Școala părințiilor”, proiect ce a fost foarte bine întâmpinat de către părinții elevilor noștri. În cadrul activităților din proiect am derulate lectorate și mese rotunde, la care au fost invitați psihologi, medici, profesori pentru a dezbate teme de actualitate. Nu putem să nu evidențiem numărul mare de parteneriate încheiate cu instituții precum Poliția Locală Pitești, Biblioteca Județeană Argeș, Agenția Națională Antidrog, Biserica ”Sf. Femei Mironosițe”, dar și cu numeroase asociații, precum Asociația “De-a Arhitectura”, Asociația  ”Creăm viitorul împreună”, Asociația “Dăruind vei dobândi XXI”, „CTF Găvana”. În acest an școlar ne pregătim să aplicăm pentru a obține finanțare într-un nou proiect Erasmus.
- Cum stați la capitolul încadrări, mișcare de personal?
- Cu câteva mici excepții, precum orele de Cultură civică, Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu”  are personal titular în proporție de 93,75%.
- Ce considerați că ar trebui modificat din punct de vedere legislativ pentru creșterea performanțelor actului educativ? Care sunt punctele slabe?
- Motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar (excursii, ore după şcoală, sport organizat, activităţi artistice etc). La acest capitol s-au făcut progrese foarte bune în ultimii ani. De asemenea, o folosire mai eficientă a resurselor, și aici s-au făcut progrese, însă descentralizarea devine ineficientă dacă nu este corelată cu flexibilitatea în alocarea fondurilor. La toate acestea se adaugă slaba calitate a infrastructurii și resurselor din sistem. Școlile au aceeași arhitectură, mobilier și dotări ca în anii ’70-’80, ceea ce le face lip¬site de atractivitate pentru copii și de¬mo-tivante pentru cadrele didactice. Se impune un cost standard per elev/preșcolar mai bine ancorat în realitatea învățământului românesc, care să poată susține nevoile unității de învățământ.
- Care este mottoul după care vă conduceți și pe care li-l insuflați colegilor și colaboratorilor dvs?
- Învață să înțelegi mai întâi, și apoi să fii înțeles!

(Postat ianuarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top