47Școala Gimnazială de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din Pitești adoptă un sistem de management (un ansamblu de elemente organizaționale structurate, interconectate și interdependente) adecvat mediului solicitat de comunitatea școlară, tot mai complex, în care ea  evoluează, prin actualizarea continuă a Ofertei școlare, în raport cu nevoile și solicitările beneficiarilor.

Comunitatea școlară, caracterizată prin beneficiari din ce în ce mai informați și motivați, de valorile și interesele personale privitoare la educație, să pretindă pentru costuri mai ridicate servicii mai bune, cerințe contractuale privind relaționarea și transparența tot mai exigente, monitorizarea și controlul tot mai severe, au determinat instituția noastră să-și definească pragul de asigurare a calității serviciilor la un nivel excelent în raport cu standardele de referință din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, sub forma unui standard de calitate intern, document de referință ce particularizează inovația în sistemul de învățământ românesc adusă de instituție. Standardul propus de instituția noastră este denumit ”Bucuria întâlnirii școlare” și este notat în continuare cu acronimul BIS.
Acest standard vizează dezvoltarea instituțională și prevede reguli, linii directoare și caracteristici referitoare la activități și rezultatele acestora, în cadrul Atelierelor aptitudinale, în scopul obținerii unui grad optim de creștere calitativă și cantitativă a calității serviciilor educaționale oferite de școală, măsurabil prin gradul de satisfacție a beneficiarilor, potrivit criteriilor din Standardele de calitate de referință ale Legii calității nr. 87/2006 și criteriilor de calitate din Standardele de calitate europene EFQM.
BIS este un standard de serviciu considerat ca fiind o „săgeată”, care induce direcția călătoriei școlare a beneficiarului, privind serviciile oferite de școală direct spre o țintă personalizată pe aptitudinile sale native. Are scopul de a-l face pe beneficiar conștient de propriile resurse native, dar și de posibilele modalități de explorare și utilizare a acestora, prin intermediul unor activități interconexate, pe care școala le implementează printr-un proiect de dezvoltare personală pentru fiecare elev, particularizând în experiențe unice descoperirea abilităților specifice aptitudinilor native în cadrul atelierelor aptitudinale.
În vederea implementării și utilizării BIS ca resursă de funcționare curentă a unității de învățământ, eficiența trebuie strâns legată de eficacitate. Acest demers se conturează împrejurul resursei umane, atât în sensul satisfacției personalului lucrător al standardului, cât, mai ales al satisfacției beneficiarului colectiv, ca resursă extinsă în comunitatea locală de promovare a calității serviciilor educaționale oferite de unitate și întoarcere în unitate ca potențial al dezvoltării instituționale pe termen lung, fapt sintetizat în expresia ce definește Misiunea școlii: Explorarea diferențiată a resurselor native ale elevilor  pentru o dezvoltare personală și comunitară bazată pe BUCURIA ÎNTÂLNIRII ȘCOLARE, standardul de calitate intern care asigură excelența serviciilor școlii noastre, măsurând permanent satisfacția tuturor beneficiarilor și actualizând continuu oferta educațională, astfel încât reîntoarcerea în unitate a fiecărui beneficiar, ca potențială resursă umană să asigure dezvoltarea instituțională pe termen lung.
Pentru că ne-am definit excelenţa instituţională în raport cu standardele de evaluare şi cele de referinţă, deşi, ca istorie suntem doar în stadiul îndeplinirii obligatorii a standardelor de autorizare, trebuie făcută următoarea explicaţie: în subdomeniul „Management calităţii”, Indicatorul de performantă  1.1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare și-a găsit corespondent în Standardul EFQM în subcriteriul „Produsele şi serviciile sunt proiectate şi dezvoltate pe baza nevoilor şi aşteptărilor clienţilor”, care se înscrie în categoria Factorilor determinanţi de rezultate, iar pe firul roşu al modelului în subcriteriul Responsabilitate socială, el se raportează mai mult la instrumente, prin care se urmăreşte obţinerea unor cote maximale ale descriptorilor, indicând modul în care organizaţia desfăşoară activităţile cheie. Este important să se înţeleagă că această viziune este un fel de direcţionare predictivă a demersului managerial. În modelul de excelenţă EFQM organizaţiile excelente proiectează, gestionează şi îmbunătăţesc procesele pentru a satisface pe deplin şi a genera valoare crescută pentru clienţi şi celelalte părţi interesante, pe baza analizei potenţialului resurselor. Pentru utilizarea cercului calităţii, în demersul optimizării ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare se urmăresc conceptele fundamentale ale excelenţei, pe direcţiile strategice de optimizare.
Dar această strategie de lucru într-o instituție de învățământ nu poate exista fără o bună colaborare Școală-Familie. Aceasta face ca serviciile educaționale să fie într-o continuă dinamică privind controlul calității și îmbunătățirea serviciilor. Printr-o proiecție pe termen lung a colectării de feed-back de la părinți, pentru ca astfel școala noastră să-și îndeplinească prioritățile strategice corespunzătoare standardelor de excelență, cunoașterea permanentă a nevoilor de dezvoltare ale elevilor, atât din perspectiva elev-profesor, cât și din perspectiva părinte-manager a asigurat un flux continuu de actualizări ale ofertei educaționale, în raport cu gradul de satisfacție al beneficiarilor. S-a conturat treptat o structură interplanificată a comunității școlare, cu toți membrii implicați în realitățile instituționale. Conectarea părinților la viața școlii a facilitat munca personalului privind formarea și dezvoltarea personală a elevilor. Azi vorbim de tineri absolvenți conștienți de sine, cu scopuri pentru viitor și implicați în propria formare de personalitate. Cu alte cuvinte, tineri cu stimă de sine, care se valorizează și valorizează, care pot purcede cu succes pe orice drum și-ar alege, ținând seama de resursele lor aptitudinale native, cu ajutorul cărora străbat mai ușor parcursul  profesional...
Promovarea educației DE EXCELENŢĂ vizează azi interesul particularizat faţă de nevoile fiecărui elev, fiind canalizate opţiunile pe: modernizarea serviciilor asigurate, potrivit satisfacţiei beneficiarilor; integrarea persoanelor cu dizabilități, dar şi a disfuncţionalităţilor fiecărui elev în cadrul comunitar şcolar, în vederea armonizării acestuia; combaterea fiecărei deficienţe de învăţare (şcolară şi extraşcolară) a elevilor, toate devenind ţinte şi viziuni operaţionale ale acţiunilor manageriale. O astfel de opţiune educaţională pare astăzi un deziderat... Dar, având în vedere eforturile şi rezultatele anilor şcolari anteriori de activitate la şcoala noastră se constată că există o pondere crescută de realizare a lor... Satisfacţia profesională nu întârzie să apară atunci când profesorul derulează un proiect educaţional particularizat. Dar şcoala nu trebuie să-şi reducă acţiunile doar la rezultatele pe termen scurt şi mediu, în raport cu satisfacţia beneficiarii săi, căci ea pregăteşte tineri pentru viaţă, iar dacă aceşti tineri au conştiinţa că le-a fost cultivat sentimentul de ataşament, de implicare, de asociere şi implicare de şcoală şi că şcoala s-a implicat în buna lor creştere, atunci aşteptările implicării lor civice nu vor fi zadarnice. O astfel de perspectivă a rezultatelor şcolare constituie astăzi imperativul educaţiei...

Manager general, prof. dr. Mirela Vasilica OANEA
Școala Gimnazială de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top