raza de soareCu avizul ISJ Argeș, Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” Piteşti este parte, alături de alte patru grădinițe din Pitești și una din Târgoviște, în proiectul de dezvoltare socio-emoţională pentru copii de 4- 6 ani, intitulat „Prietenii emoțiilor”. De altfel, profesorul Bogdan Ştefania, director Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, se numără printre inițiatorii acestui proiect.

Instituții partenere
# Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, Piteşti,
# Grădiniţa cu Program Normal nr. 9, Piteşti,
# Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi”, Piteşti,
# Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1, Piteşti
# Grădiniţa cu Program Normal nr.7, Piteşti
# Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, Târgovişte,
Iniţiatorii şi coordonatorii proiectului:
# Profesor TOMA Violeta, inspector şcolar pentru educaţie timpurie, IŞJ Argeş
# Profesor TOMESCU Victoria, inspector şcolar pentru educaţie timpurie, IŞJ Dâmboviţa
# Profesor STOIAN Lidia, director Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii paşi”, Piteşti
# Profesor BOGDAN Ştefania, director Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, Piteşti
# Profesor CUCULEA Cătălina, director Grădiniţa cu program prelungit „Rază de Soare”, Târgovişte
Argument
Necesitatea derulării unui astfel de proiect reiese tocmai din importanţa pe care inteligența emoțională o are în dezvoltarea oricărei persoane, dar mai ales în ceea ce-i priveşte pe preşcolari. Cercetările actuale au arătat că un nivel ridicat al abilităților intelectuale, dobândite în urma unei pregătiri strict de ordin cognitiv, nu este suficientă pentru o bună adaptare a individului la mediu, iar un nivel ridicat al abilităților socio-emoționale asigură indivizilor şanse mai mari să fie eficienți în ceea ce fac, să se accepte pe sine, să fie satisfăcuți de ceea ce întreprind şi să aibă succes în viaţă.
De asemenea, s-a constatat creşterea numărului de copii care prezintă o serie de probleme emoţionale, precum furie, impulsivitate, tristeţe şi agresivitate. Din păcate, neabordarea corespunzătoare a tuturor acestor probleme de ordin afectiv se reflectă direct în performanţele şcolare şi nu numai. În condiţiile în care dificultăţile comportamentale la vârsta preșcolară își au rădăcina tot într-o gestionare defectuoasă a propriilor emoții, abilitatea de gestionare a reacţiilor la anumiţi stresori devine esențială în relațiile cu ceilalți. Copiii care își dezvoltă capacitatea de a empatiza și care învață cum să-și controleze furia vor ști cum să negocieze cu ceilalți fără să-i rănească și fără să renunțe la propriile nevoi.
Întrucât perioada preşcolară este una de intense schimbări, adaptări şi achiziţii în viaţa copilului în care emoţiile şi sentimentele însoţesc toate manifestările acestuia, o înţelegere aprofundată a acestora (cum şi de ce se manifestă, cum pot fi controlate/ îmbunătăţite reacţiile) va duce atât la o gestionare eficientă a emoţiilor, cât şi la dezvoltarea empatiei şi a unui comportament non-violent, a echilibrului, a capacităţii de autocontrol, a înţelegerii felului în care putem face faţă frustrărilor pentru a asigura o bună adaptare şcolară, o trecere lină de la grădiniţă la şcoală.
Dezvoltarea sensibilităţii faţă de diversele expresii emoţionale, cunoaşterea cauzelor şi a posibilelor consecinţe ale unui anumit comportament emoţional, dar mai ales cunoaşterea unor modalităţi prin care anumite emoţii pot fi gestionate, sunt importante pentru că ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi, ajută copiii să se adapteze la mediul social al grădiniţei şi la situaţiile complexe de viaţă.
Scopul proiectului
# Dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani și încurajarea cadrelor didactice cât și a părinților pentru implicarea în procesul de dezvoltare socio- emoțională a celor mici;
# Realizarea unui schimb de bune practici pe tema „Prietenii emoțiilor” între cadrele didactice din grădiniţele partenere;
# Stabilirea unor relaţii de colaborare între cadrele didactice din unităţile şcolare participante, precum şi între grupele de preşcolari prin desfăşurarea unor acţiuni cu participare directă sau indirectă, prin corespondenţă.
Obiective specifice
# îmbogăţirea experienţei didactice cu metode si tehnici de învăţare privind competenţele socio-emoţionale;
# promovarea bunelor practici din fiecare grădiniţă, pe tema stabilită;
# trezirea interesului pentru cunoaşterea şi stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între cadrele didactice, dar şi între copii.
Durata proiectului
Anul şcolar 2017-2018, cu posibilitatea de prelungire şi în anul şcolar 2018-2019.
Tipuri de formare:
# schimb de experienţă
# dezbateri interactive
# comunicare online şi directă
# excursii
# alte acţiuni
Grupul ţintă: cadrele didactice şi preşcolarii grădiniţelor partenere.
Beneficiarii proiectului:
# direcţi: cadrele didactice şi preşcolarii grădiniţelor partenere;
# indirecţi: părinţii copiilor, comunitatea locală.
Resurse:
# umane: cadre didactice, preşcolari, părinţi, mass-media;
# materiale: cd-uri cu activităţi-secvenţe demonstrative bazate pe metode-tehnici de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale, mape de prezentare a grădiniţelor partenere, lucrări ale copiilor din cadrul activităţilor, sau PPT cu acestea, autocar;
# financiare: autofinanţare;
# de informare: manuale, culegeri, resurse online.
Etapele proiectului pentru anul şcolar 2017- 2018:
# întocmirea proiectului;
# prezentarea proiectului în şedinţele de consiliu profesoral, comisie metodică;
# iniţierea parteneriatului cu celelalte unităţi şcolare;
# consultări pentru stabilirea programului activităţilor;
# avizarea protocolului de parteneriat de către inspectoratele şcolare judeţene şi de către conducerea grădiniţelor implicate;
# evaluare şi raport final.
Descrierea activităţilor în anul şcolar 2017- 2018
# deplasarea cu autocarul din judeţul Dâmboviţa la grădiniţele partenere din Piteşti;
# vizitarea celor două grădiniţe;
# „Prietenii emoţiilor”- schimb de bune practici între cadrele didactice participante-vizionări, împărtăşirea ideilor, prezentarea unor produse ale copiilor;
# Alegerea unei grupe de preşcolari pentru corespondenţă şi schimb de lucrări;
# Realizarea unei mape a parteneriatului educaţional în fiecare grădiniţă parteneră;
# Realizarea raportului final.
Rezultate aşteptate:
Rezultate cantitative:
# creşterea numărului de preşcolari implicaţi în activităţi;
# crearea unui blog, site, pagini web în care vor fi publicate rezultatele proiectului, impresii ale participanţilor, materiale de studiu sau publicarea pe site-urile grădiniţelor;
# alcătuirea unor materiale-suport metodic.
Rezultate calitative:
# îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare;
# experimentarea unor tehnici noi de predare-învăţare;
# instruirea preşcolarilor într-un mediu relaxat, necoercitiv;
# valorificarea potenţialului creativ al participanţilor;
# dezvoltarea spiritului competitiv şi de lucru în echipă;
# crearea potenţialului copiilor de adaptare la situaţii noi de învăţare;
# dezvoltarea abilităţilor de căutare şi filtrare a informaţiilor;
# creşterea capacităţii de analiză şi sinteză a informaţiilor;
# formarea între preşcolarii participanţi a relaţiilor bazate pe prietenie, toleranţă, comunicare, cooperare.
Modalităţi de evaluare
Evaluare iniţială:  
# chestionar de interese
# analiză de necesităţi
Evaluare pe parcurs:
# înregistrarea datelor privind rezultatele proiectului;
# urmărirea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse;
# analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru în fiecare grădiniţă;
Evaluare finală: raport final
Promovarea şi mediatizarea proiectului:
# convorbiri directe cu preşcolarii, părinţii, cadrele didactice;
# prezentare proiectului în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice;
# invitarea la activităţi a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi Dâmboviţa
# promovarea proiectului în mass-media locale, simpozioane sau publicaţii de specialitate
Diseminarea proiectului:
# articole şi fotografii publicate în presa locală;
# publicaţii în cadrul simpozioanelor şi lucrărilor de specialitate;
# crearea unui blog în care vor fi publicate rezultatele proiectului, impresii ale participanţilor, materiale de studiu sau publicarea pe site-urile grădiniţelor.
Cadrele didactice implicate în proiect
Grădiniţa cu program prelungit „Rază de soare”, Piteşti
- profesor Bogdan Ştefania - coordonatorul proiectului
- profesor Prepeliţă Laura Georgiana
- profesor Voicu Luminiţa
- profesor Popescu Aurelia
- profesor Minciună Melania
- profesor Mandeş Mihaela
- profesor Florea Zoica
- profesor Oncioiu Camelia
- profesor Neacşu Laura
- profesor Toader Ileana
- profesor Safta Eliza
- profesor Ionescu Crina
Grădiniţa cu program normal nr. 9, Piteşti
- profesor Tiţa Elena
- profesor Sima Daniela
Grădiniţa cu program prelungit „Rază de soare”, Târgovişte
- profesor Angel Carmen
- profesor Anghel Raluca
- profesor Bălan Veronica
- profesor Bărăscu Florentina
- profesor Ceaușu Oana
- profesor Ciulei Florentina
- profesor Cociug Zizi
- profesor Cristea Liliana
- profesor Croitoru Mariana
- profesor Ciulei Florentina
- profesor Cuculea Cătalina-director
- profesor Dincă Maria
- profesor Donescu Milica
- profesor Dorobantu Nicoleta
- profesor Dumitrescu Izabela
- profesor Dumitru Andreea
- profesor Dumitru Carmen
- profesor Enache Maria
- profesor Ene Raluca
- profesor Gheorghe Angelica
- profesor Ion Alina
- profesor Joita Carmen
- profesor Măruntu Carmen
- profesor Moldoveanu Elisabeta
- profesor Olteanu Ancuta
- profesor Siminiciuc Laura
- profesor Stancu Alexandra
- profesor Stoiculescu Simona
- profesor Stroe Violeta
- profesor Vintilă Cătălina
- profesor Visan Ioana
- profesor Vitionescu Ionela
- profesor Iarca Adriana- grupa speciala -copii cu CES
Grădiniţa cu program prelungit „Primii paşi”, Piteşti
- profesor Stoian Lidia - coordonatorul proiectului
- profesor Buica Gherghina
- profesor Ciobanu Mariana
- profesor Diaconescu Marilena
- profesor Hristea Aurelia
- profesor Grigore Silvia
- profesor Mitu Alexandra
- profesor Zamfir Marioara
- profesor Brat Adriana
- profesor Oţelea Liliana
- profesor Ştefănică Aurora
- profesor Oprea Adriana
- profesor Aldea Verginica
- profesor Grigore Daniela
Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Piteşti
- profesor Brencea Irina
- profesor Mirea Adina
- institutor Muscalu Anne Mari
- institutor Nica Roxana
- profesor Stan Mirela
- profesor Zăuleţ Mădălina
Grădiniţa cu program normal nr.7, Piteşti
- profesor Vasile Mariana
- profesor Diaconu Maria
- profesor Stancu Liliana
- educatoare Minoiu Mariana
- profesor Dumitrescu Angelica
- educatoare Căpăţână Georgeta
- profesor Popa Luminiţa
- profesor Dumitrescu Cristina

(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top