45În perioada 3-7 iulie 2017, la Sevilla, am participat din partea Școlii Gimnaziale Marin Preda din Pitești la cursul internațional organizat în cadrul Proiectului ERASMUS+, 2016-1-RO01-KA101-023724 ,,Școala  Competențelor”.

Desfășurat în colaborare cu Centrul iDevelop - Teacher Training din Sevilla, cursul a avut ca temă All Children Are Special – problematica elevilor cu CES și s-a adresat profesorilor veniți din Polonia și din România. Profesor trainer a fost doamna Ana Aurora Cortes, specializată în domeniul psihopedagogiei și al formării profesorilor. Cu fermitate și sensibilitate, dânsa ne-a invitat la un dialog activ, la schimbul de idei și experiențe didactice din care cu toții avem de câștigat atunci când ne confruntăm cu probleme legate de elevii cu CES. Am conștientizat că o premisă importantă a relaționării cu aceștia o reprezintă autocontrolul profesorului, comunicarea bazată pe ascultarea activă și analizarea situației în complexitatea ei.
Invitată în cadrul modulului 4 a fost Sara, profesor de yoga și de dans. În acest context mai puțin obișnuit pentru noi, de introspecție dar, în același timp, de conexiune cu cei din jur, ne-am redescoperit și am învățat să fim mai sensibili cu noi și cu cei din jurul nostru. Am apreciat importanța comunicării non-verbale și a implicării în cunoașterea atât a personalității elevilor cu CES, cât și a familiilor acestora, multe dintre ele având ele însele nevoi speciale. În planul unui management a diverselor situații de criză, s-a făcut apel la experiența noastră și am învățat să ne prioritizăm acțiunile. De asemenea, privind integrarea copiilor cu CES în școlile normale, am analizat diverse situații concrete.
Personal, am contribuit în ultima zi cu o scurtă lecție de easy-origami, prin care colegii din Polonia puteau învăța noi metode de exersare a deprinderilor motrice pe care le au mulți elevi cu CES. Realizate pe baza unor diagrame simple, aceste piese origami pot contribui la creșterea încrederii în sine a acestor copii.
Apreciez că metodele de predare - învățare –evaluare utilizate în cadrul acestui curs au fost dintre cele mai moderne, bazate pe activități practice, pe studii de caz, pe dramatizare, pe demonstrație, comparație și utilizarea mijloacelor artistice ( arte vizuale, dans, teatru) fapt care a imprimat cursului originalitate și consistență, într-un cadru aparent informal și prietenos.
Cursul de la Sevilla a însemnat și o cunoaștere interculturală și a sistemelor noastre de învățământ, un exercițiu benefic pentru dialogul permanent în limba engleză dar și pentru reevaluarea anumitor activități educative.

Bibliografie:
http://idevelopcourses.com/course/all-children-are-special/

Prof. Aurora Brebuleț
Școala Gimnazială “Marin Preda” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top