01Școala Gimnazială „Marin Preda” din Pitești a găzduit primul concurs școlar județean de educație civică axat pe tematica drepturilor dar și a îndatoririlor copilului: “În copilărie – Drept și datorie”. Desfășurat la data de 19 noiembrie 2016, acesta s-a constituit într-un mod inedit de a sărbători „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”, 20 noiembrie reprezentând data adoptării „Convenției ONU privind drepturile copilului”. Scopul nostru a fost acela de a aduce în atenție faptul că oricărui drept îi corespund o serie de îndatoriri, că nu te poți prevala doar de drepturi și libertăți uitând că ai și obligații față de cei din jur și față de comunitate/societate.
Concursul nostru a cuprins atât secțiuni cu participare directă cât și cu participare indirectă. Proba teoretică (participare directă) a constat într-un test care a vizat cunoașterea problematicii drepturilor copilului, analiza unor situații concrete de exercitare sau încălcare a acestor drepturi, corelarea unor drepturi cu îndatoririle aferente. Adresat elevilor din clasele primare (III-IV) dar și gimnaziale (V-VIII) testul a pus în discuție dreptul la educație, la sănătate, la opinie, libertatea de exprimare, etc. De asemenea, elevilor li s-a propus identificare drepturilor încălcate în diverse situații de manifestare a intoleranței sau violenței din mediul școlar. Nu au fost uitate nici aspecte legate de dreptul la informare sau de utilizare a rețelelor de socializare, deoarece realitatea demonstrează adeseori lipsa de vigilență și necunoașterea unor obligații elementare de către utilizatori, mai ales dacă aceștia sunt minori. Secțiunile cu participare indirectă, pentru copii de la nivelul preșcolar până la cls. a VIII-a, au fost: creații literare (eseu, poezie), creații plastice și artă fotografică. Toate lucrările copiilor au prezentat problematica inițiată de concursul nostru, au propus mesaje, soluții sau semnalarea diverselor situații legate de drepturi și obligații ale elevilor. Deși a fost prima ediție, concursul de educație civică s-a bucurat de o participare consistentă: 307 participanți, dintre care 68 de elevi la proba teoretică și 100 de elevi la creație plastică. S-au înscris atât școli din municipiul Pitești cât și din județul Argeș, notabilă fiind prezența a numeroase școli din mediul rural.
Considerăm această primă ediție un început bun și invităm elevii și cadrele didactice îndrumătoare interesate să participe și la edițiile noastre viitoare.

Prof. Aurora Brebuleț
Școala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești

(Postat decembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top