06Erasmus+  este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.
Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului.
Care  este  rolul unui  program ERASMUS + şi ce oportunităţi poate crea  la nivel individual cadrelor didactice?
- dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe
- îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret
- învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice)
- conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate
- dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul  cooperării europene şi internaţionale
- crearea de legături între educaţia formală, şi învăţarea nonformală
Prima  etapă de mobilitate  din cadrul ,,PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ERASMUS + ’’ 2016-1-RO01-KA101-023724,  denumit  sugestiv ,,ȘCOALA COMPETENȚELOR”  şi desfăşurat de  Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda’’ Piteşti a fost derulată în Bulgaria, în perioada 31 octombrie - 4 Noiembrie 2016, cu  tema ,,ARTA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  ȘI  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE’’.
Partenerii  europeni  din cadrul  acestui curs au fost Bulgaria și Belgia, fiecare  aducând  cu  sine pe parcursul  tuturor  activităților  derulate  în comun, o  parte  dintre  caracteristicile  sistemelor de educație a țărilor din care provin cu  accent pe latura artistică și pe dezvoltarea competențelor cheie în domeniul artei .
Activitățile din cadrul acestei mobilități  s-au desfășurat în principal la  Grădinița cu  Program Prelungit ,,BRATYA GRIMM’’ din Shumen, Bulgaria.
Au existat pe parcursul programului  pus la dispoziție de organizatori, numeroase activități derulate în parteneriat  și cu alte  instituții de  cultură, educaționale  și  municipale cum ar fi : Universitatea din Shumen, Teatrul Naţional din Shumen, Şcoala  de  Artă precum şi Primăria oraşului.
Obiectivul principal al cursului a urmărit dezvoltarea resursei umane didactice   prin însușirea  unor modele de  strategii  de lucru inovative  utilizate în CENTRUL  ARTĂ - Estetic și Creativ,  prin care  se  pot  dezvolta competențele cheie la  vârsta  preșcolarității  și  îmbunătăți eficiența actului educativ .
07Dintre acţiunile numeroase incluse în cadrul acestui proiect de mobilitate, amintim: activități interactive prin prezentarea unor  exemple de bună practică care  să  favorizeze  schimbul de idei  și  aplicabilitatea  acestora în  situații de învățare diferite  ca și context  educațional și cultural; participarea la întâlniri  cu  autoritățile locale  spre a descoperi sisteme educaționale alternative ca viziune ;vizite  la  instituții de cultură, adiacente  celor educaționale  observând și  preluând  modalități creative de lucru  ;susținerea   de către  participanții europeni a unor  activități  demonstrative care  să vizeze  dezvoltarea competențelor cheie ale preșcolarilor în domeniul artei,promovând interculturalitatea printr-un limbaj comun al formelor, culorilor și tehnicilor artistice.
Participanții   și-au împărtășit  propriile experiențe  educaționale  și  au învățat  cu interes unii  de la alții. Au  fost  vizate  domenii  variate  ale  artei  precum  pictura, muzica, dansul , teatrul-art drama. S-a urmărit dezvoltarea  competențelor  cheie  atât  pe  latura  practică  dar  și  pe  cea  artistică prin  activități  antrenante, bogate  în  materiale  didactice  și  metode moderne  interactive  care  i-au  atras pe  copii  și  au  generat  produse  artistice  deosebite.
Prin  modul în care  funcţionează  acest proiect, la nivelul statelor europene, mobilităţile     reprezintă un real câştig pentru cadrele didactice care-şi îmbogăţesc experienţa profesională şi lingvistică. Satisfacţii pot exista şi la ceilalţi actori ai educaţiei-şcoala, copiii şi părinţii care  se  pot  bucura  de   multiplele  valenţe  formative  ale  unor  sisteme  de  educaţie de succes.  

Prof. înv. preşc. Păun Mihaela
Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda’’ Piteşti
(Postat noiembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top