07Programul Erasmus+ este unul din programele Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020 ce își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Instituțiile din România pot accesa mobilități pentru angajații lor sau alt grup țintă ce pot participa la cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.
În etapa din februarie 2016 școala noastră a participat la Programul Erasmus+ K1 (mobilitatea cursanților și a personalului, oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru studenți, stagiari, tineri și voluntari, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile) cu proiectul „Școala Competențelor”.
Proiectul nostru a fost declarat eligibil, fiind situat pe locul 5 național (proiectul 2016-1-RO01-KA101-023724) și primul loc pe regiunea Muntenia din 350 de instituții care au depus proiecte, primind o finanţare de 45.385 euro pentru implementarea acţiunilor propuse în 2 ani (01.06.2016-31.08.2018).
Chiar dacă principala obiectiv al acestui proiect este de a sprijinii formarea personalului didactic (dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a directorilor școlari sau a altor membri ai personalului din domeniul educației școlare sub forma participării la cursuri structurate sau la evenimente de formare în străinătate), obiectivul nostru principal va presupune creşterea performanţelor şcolare pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale „Marin Preda” din Pitești până în anul 2018.
Obiectivele specifice sunt propuse sunt de a dezvolta performanţele şcolare la  20 % dintre elevi prin participarea la olimpiade şi concursuri, perfecţionarea activităţii celor 8 cercuri de educaţie non-formala (pe competențele europene și naționale conform profilului absolventului propus de MENCȘ), perfecţionarea profesională pentru cadre didactice în anii 2016-2018, creşterea rezultatelor şcolare pentru 45% dintre elevi, în anii şcolari 2016/2017 și 2017/2018, dobândirea  competenţelor cheie, transversale pentru elevii şcolii la finalul clasei a VIII-a și descoperirea abilităţilor şi deprinderilor fiecărui copil al şcolii, pentru alegerea corectă a liceului sau şcolii pe care o va urma.
Activităţile prin care  obiectivele vor fi atinse sunt: participarea cadrelor didactice la cursuri de formare europeană, pe teme adecvate scopului proiectului; activităţile de diseminare, desfăşurate după  întoarcerea de la stagiul de formare, îmbunătăţirea activităţii atelierelor non-formale din şcoală, aplicarea metodelor, strategiilor nou învăţate în activitatea obişnuită cu elevii, monitorizarea şi evaluarea permanentă a activităţilor desfăşurate de participanţi.
Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza la nivel instituţional, local, judeţean, naţional şi internaţional. Aceasta cuprinde întâlniri, lecţii deschise, prezentări, conferinţe, articole în presă, emisiune TV, broşuri, panouri informative.
Rezultatele proiectului vor fi atât calitative, cat si cantitative (perfecţionarea profesională a cadrelor didactice, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor, creşterea gradului de atractivitate al şcolii, impactul pozitiv asupra părinţilor si celorlalţi membri ai comunităţii, creşterea capacităţii instituţiei de a opera la nivel internaţional, crearea unui ghid de bune practici, crearea unei echipe de proiect bine pregătite).
Selecția participanților va fi realizată de către o comisie externă (reprezentanți ai părinților și ai comunității locale) și va ține cont de 2 tipuri de criterii: criterii generale (motivaţia, dorinţa de diseminare a experienţei) şi criterii specifice (disponibilitatea implicării în atelierele non-formale, organizate în şcoală, pe parcursul următorilor ani şi cel puţin câte două lecţii deschise pe an organizate de către fiecare participant,  în care să aplice aspecte învăţate la formari). Instrumentele folosite pentru selecţie vor fi: chestionarul deja aplicat (40 puncte), interviul (30 de puncte) si dosarul de candidatura(30 de puncte). Pentru asigurarea transparenței depline toate etapele, procedurile, acțiunile vor fi publicate pe site-ul unității cât și la avizierul școlii.
Succes colegilor participanți în cele peste 11 țări și peste 15 instituții vizitate și îi așteptăm să implementeze modelele europene de educație nonformală bazat pe cele 8 competențe în activități atractive pentru elevii noștri.

Manager de proiect, prof. Simion C. Romulus
Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Piteşti
(Postat iunie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top