35Sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Şcoala Gimnazială “Nicolae  Simonide” Piteşti a organizat Concursul judeţean de matematică “Nicolae Simonide”.  Plecând de la ideea domnului director prof. Miu Ion, de-a concepe un proiect care să ne reprezinte şi care să poarte denumirea instituţiei noastre, doamnele profesoare Zahiu Rodica, Moisescu Magdalena, Paraschivescu Rozalia, Gardin Sorina şi Călinescu Vasilica au iniţiat şi implementat un proiect de matematică adresat claselor a II-a - a V-a.
Proiectul şi-a propus încurajarea elevilor în studiul matematicii. Aceste activităţi răspund nevoilor de dezvoltare a personalităţii acestora prin formarea de competenţe, capacităţi şi aptitudini bazate pe gândirea critică, logică, divergentă şi creativă.
Dintre obiectivele proiectului amintim:
- valorificarea aptitudinilor matematice ale elevilor;
- dezvoltarea personală a elevilor participanţi la proiect, în sensul îmbunătăţirii gândirii logice, a atenţiei distributive, antrenarea capacităţii de a lua decizii în termen scurt;
- dezvoltarea spiritului de competiţie şi integrare rapida în atmosfera de concurs.
La concurs au participat 331 elevi.
Rezultatele au fost: premiul I - 66 elevi, premiul II - 19 elevi,  premiul III  -  6 elevi, menţiuni  - 31 elevi.
Acest proiect educaţional a permis elevilor să abordeze sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie şi la posibilităţile lor creative, să le stimuleze creativitatea, spiritul critic şi de observaţie.   
Matematica, pătrunzând în toate domeniile de cercetare şi aducându-şi contribuţia la dezvoltarea tuturor ştiinţelor, este chemată să-şi îndeplinească rolul de factor esenţial la adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean la cerinţele mereu crescânde ale societăţii în care trăim.                          
Concursul a fost o reuşită şcolară, participanţii declarându-se mulţumiţi de modul de organizare a activităţii.
Şcoala “Nicolae Simonide” a găzduit, în data de 9.04.2016,  Concursul de Limba şi Literatura Română faza judeţeană - clasa a IV-a, prilej cu care cei 273 de elevi proveniţi din 57 de şcoli din judeţul Argeş au putut să-şi valorifice cunoştinţele literar-gramaticale. Această etapă se constituie ca fiind ultima dintr-o serie de preselecţii avute la nivelul unităţilor şcolare, dar şi la nivelul cercurilor pedagogice.
Elevii cu cele mai bune rezultate vor fi premiaţi de I.S.J  Argeş.

Dir. Prof. Ion MIU
Prof. Rodica ZAHIU
Şcoala “Nicolae Simonide” Piteşti
Postat aprilie 2016                                                                       

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top