# Proiect Erasmus+ la Școala "Mircea cel Bătrân"
mircea cel batran erasmus 1Participarea la proiectele cu finanțare europeană reprezintă o excelentă oportunitate de învăţare pentru toți factorii implicaţi - profesori, elevi, directori de şcoală. Fiecare dintre participanţii la proiecte dobândește noi cunoştinţe și noi abilități la nivel profesional dar și personal. De aceea, atragerea parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din ţară şi din străinătate în cadrul proiectelor Erasmus+ a fost unul dintre obiectivele propuse în Planul de dezvoltare instituțională al școlii noastre în ultimii ani.

După ce în 2017 școala noastră a obținut un grant european pentru derularea parteneriatului strategic Erasmus+ ”Transformers School – Gifted Students/Happy Children”, în 2018, a fost  aprobat un al doilea parteneriat strategic - „Debating – Critical Thinking Skills”, cu numărul 2018-1-IT02-KA229-048590_4, care se va derula în perioada 2018-2020 în parteneriat cu școli din Italia (coordonator), Turcia, Macedonia și Polonia.  
Obiectivele proiectului sunt: să încurajeze elevii să dezbată și să susțină un punct de vedere, să devină mai toleranți, să își îmbunătățească abilitățile oratorice, de gândire critică, de comunicare și de a vorbi în public, să practice și să îmbunătățească fluența în limba engleză și abilitățile TIC. Toate aceste abilități, dar și altele, vor fi puse în practică în cadrul întâlnirilor de proiect ce au structura unor dezbateri/ședințe/simulări de sesiuni ale Parlamentului European la care elevii trebuie să își susțină un punct de vedere pro sau contra pe teme legate de Uniunea Europeană.
În perioada 20-26 ianuarie 2019, a avut loc la Adana, în Turcia, prima întâlnire de proiect cu tema "Rolul mentorilor în dezbateri". Au participat doar profesori și din partea școlii noastre au participat directorul școlii, dnul Dragoș Dinculescu, directorul adjunct, dnul Dumitru Logel și consilierul educativ, dna Laura Georgescu. Programul întâlnirii a cuprins activități de cunoaștere a partenerilor (prezentări PPT, filme, discuții), vizitarea școlii gazdă, organizarea următoarei întâlniri (România, 5-11 mai 2019), stabilirea responsabilităților fiecărei școli partenere, stabilirea activităților pentru primul an de proiect.
A fost discutată și stabilită structura dezbaterilor, rolul mentorilor (profesorii care vor pregăti elevii pentru dezbateri), criteriile de evaluare, toate după modelul Parlamentului European: echipa cu argumente pro, echipa cu argumente contra, juriul și responsabilul cu timpul (durata discursului). Juriul va evalua competențele elevilor de exprimare în limba engleză dar și abilitățile oratorice: mimică, gesturi, tonalitate, expresivitate.
În cadrul întâlnirilor de proiect, vor mai fi dezbătute următoarele teme: mentor în educație și dezbateri, educația – drepturi și obligații, refugiați, vor fi organizate activități de voluntariat cu caracter caritabil, concursuri de desen sau creație grafică pe calculator.
Acest proiect atrage atenția elevilor asupra unor probleme sociale de actualitate cu scopul de a-i forma ca cetățeni ai Uniunii Europene. Pe lângă încurajarea tinerilor să participe la dialoguri, să se asculte unii pe alții și să devină mai toleranți în comunicare, scopul acestui proiect în care sunt implicate 5 țări este să contribuie la crearea unei societăți active, bine informate, tolerantă în care opiniile, pro sau contra, sunt exprimate liber.

Prof. Dinculescu Dragoș
Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești
(Postat ianuarie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top