16Activităţile cu caracter eco-civic organizate în cadrul Proiectului regional „Şcoala Arborilor” contribuie la cultivarea interesului elevilor în ceea ce priveşte menţinerea unui mediu natural, sănătos şi echilibrat, a unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi natură.

Una dintre activitățile practice organizate cu multă răspundere şi implicare a avut drept scop recuperarea de hârtie. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei singure zile, purtând titlul „ Ziua verde”, la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti. Astfel, elevii au fost sprijiniți să manifeste interes pentru păstrarea pădurilor, inițiativă și spirit practic. Au învățat ce plăcut este să lucreze în echipă și să-și asume responsabilitatea pentru sarcinile asumate, să adopte un comportament ce vizează menţinerea, îngrijirea şi protejarea mediului natural. După o atentă informare asupra modului de organizare a activității, elevii au reușit să recupereze hârtie și au observat pe această cale distincţia dintre a şti şi a face şi nu oricum, ci prin noi înşine.
Activitatea a fost deschisă cu un dialog constructiv cu privire la importanța păstrării pădurilor pentru a avea un mediu natural, propice vieții. Elevii au participat cu mare atenție, aducând exemple despre locuri unde pădurile au fost distruse, au aflat informații despre intervenţia omului în natură şi impactul care se produce asupra ei sau despre efectele pozitive ale acţiunii omului, și-au dezvoltat capacități intelectuale în vederea perceperii realităţii înconjurătoare, înţelegerii relaţiilor şi interrelaţiilor om-natură.
Copiii au dovedit pasiune, disponibilitate la efort suplimentar asumat, aplicaţii spre practică, uneori fiind chiar formatori de opinie. La activitate au fost antrenați și părinții, care, alături de copii au conștientizat faptul că acțiunile fiecăruia sunt rezultatul unei opțiuni responsabile. Activitatea s-a bucurat de un real succes, toți cei implicați considerând atins scopul propus.
Coordonarea acestui proiect a condus la dezvoltarea dimensiunii acţionale a personalităţii elevului, prin formarea spiritului întreprinzător, prin realizarea unor legături interdisciplinare şi organizarea activităţii didactice prin relaţionarea şi corelarea domeniilor de studiu.  Activitățile cu caracter practic organizate în cadrul acestui proiect sunt apreciate de către copii, implicarea acestora și rezultatele obținute fiind pe măsură.

Prof. Băiașu Dora Maria
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top