24Urmând tradiţia proiectelor cu finanţare de la Comisia Europeană, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” a implementat de la 1 septembrie 2016 un nou parteneriat strategic în cadrul  programului comunitar Erasmus Plus, proiect intitulat „Plan Your Career, Plan Your Future”. Proiectul este coordonat de liceul Bellevue din Fort de France – Martinica Franceză, partenerii fiind Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” – România, IGS Busecker Tal – Germania, Ave Maria La Quinta – Spania și Kemalpasa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi – Turcia.     
Proiectul este finanţat prin programul comunitar Erasmus Plus, Acţiunea cheie 2 - Cooperare pentru inovaţie şi schimb de bune practici, fiind un parteneriat strategic doar între școli cu durata de doi ani. Echipa de 6 profesori  şi aproximativ 30 de elevi din cadrul Colegiului Economic coordonată de d-na prof. de limba engleză Lavinia Iancu, alături de parteneri, va avea drept obiective dezvoltarea abilităților antreprenoriale și a adaptabilității elevilor la piața muncii la nivel local, național și european,  furnizarea de oportunități egale pentru tineri în educație și pe piața muncii, promovarea cetățeniei active și a incluziunii sociale pentru toți tinerii,  reducerea șomajului tinerilor prin facilitarea tranziției școală-piața muncii, realizarea integrării cu succes a absolvenților pe piața muncii și susținerea tinerilor antreprenori.
Obiectivele proiectului vor fi îndeplinite prin activităţi tematice specifice, şi anume: postere și broșuri pe tema antreprenoriatului, crearea de firme de exercițiu  de către fiecare partener prin schimbul de bune practici pe care îl oferă liceul nostru, stabilirea de legături cu reprezentanți ai pieței muncii în cadrul unui seminar organizat de școala germană, realizarea unui dicţionar cu termeni uzuali din cele cinci limbi tradus în limba engleză, conferințe pe teme de interes european (oportunități educaționale VET în Europa, instrumente europene: Europass, ECVET, Youthpass, ECTS, ocupații de astăzi și calificări necesare, abilități antreprenoriale și comerț electronic), prezentări ale școlilor partenere și un website al proiectului.
Proiectul „Plan Your Career, Plan Your Future” va antrena eficient cadre didactice, elevi şi părinţi din liceele partenere dar și agenți economici din cele cinci țări,  fapt care va întări relația familie-școală-piața muncii-comunitatea locală, rezultat posibil cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Prof. Iulia Mielcescu
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti
(Postat octombrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top