29Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” dăinuieşte, de peste 115 de ani, în centrul  Piteştiului, frumosul oraş al lalelelor. Este singurul liceu cu acest profil din judeţul Argeş.
Avem un minunat colectiv de cadre didactice, care pregătesc anual aproximativ 1000 de elevi, în diferite specialităţi din profilul servicii.
Cât priveşte oferta educaţională, se poate afirma că, din analiza nivelurilor educaţionale structurate pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, domenii şi calificări profesionale pentru care unitatea noastră de învăţământ le poate organiza, şcolarizarea în condiţii didactico-materiale optime, având în vedere şi oportunităţile de inserţie socio-profesională sunt cele care răspund cel mai bine cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă:
# tehnician în activităţi economice – absolvenţii noştri pot ţine evidenţa contabilă la diferiţi agenţi economici;
# tehnician în administraţie – absolvenţii noştri se pot angaja ca secretari, asistenţi – manageri in administraţia publică;
# tehnician în turism – absolvenţii se pot angaja în domeniul turismului;
# tehnician în activităţi de comerţ – absolvenţii vor putea lucra în unităţi comerciale ca şi comerciant – vânzător de mărfuri;
# tehnician  în gastronomie – absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea de ospătar (chelner) în unităţi de alimentaţie publică.
Menţionăm că oferta educaţională este în continuă creştere pe piaţa muncii.
Colegiul  Economic “Maria Teiuleanu are parteneri sociali (agenţi economici) cu care a încheiat, an de an, convenţii/protocoale de parteneriat, la care se poate organiza şi instruirea/pregătirea practică a elevilor.
Elevii primesc la absolvire, în urma susţinerii unor examene de specialitate certificate de calificare a competenţelor profesionale, care le înlesnesc angajarea pe piaţa muncii.
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” îşi propune să contribuie la formarea viitoarelor promoţii de specialişti, a elitei intelectuale a ţării şi mai ales, a Argeşului şi a Municipiului Piteşti, o elită care să asigure realizarea reformei şi prosperitatea populaţiei din zonă.
„Beneficiarii” cărora ne adresam sunt elevii din Municipiul Piteşti şi din zonele învecinate, părinţilor, profesorilor din şcolile generale, care pot influenţa orientarea elevilor.
Imaginea publică a şcolii este cea care o oferă rezultatele şi faptele elevilor noştri, dar şi ale profesorilor.

Ec. Stănică Mirela Loredana
Colegiul  Economic “Maria Teiuleanu”
Postat iunie 2016

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top