09Școala a început. Pentru unii din nou, pentru alții în premieră.
Ordinul Ministrului Educației prevede că anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, structurat în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017) și semestrul al II-lea (13 februarie 2017 - 23 iunie 2017).
Anul de învățământ vine cu câteva noutăți în domeniu.
# A fost aprobat în premieră Statutul Elevului.
# Se acordă manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a.
# Este decontată integral naveta elevilor.
# Ministerul promite revizuirea cadrului legal privind combaterea segregării școlare.
# Se urmărește dezvoltarea învățământului profesional-dual.
# Se încearcă profesionalizarea managementului școlar, prin organizarea unui concurs de directori și directori adjuncți pentru toate unitățile din învățământul preuniversitar, concurs organizat la nivel național.
# O atenţie specială a fost acordată programului naţional „Şcoala altfel”, al cărui program de desfăşurare a fost flexibilizat. Programul are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.
Cadrele didactice de la Colegiul Tehnic “ARMAND CĂLINESCU” Pitești au ales să desfășoare acest program național de activități educative extrașcolare variate în intervalul 27.03.2017-31.03.2017.
Pentru că a dorit să marcheze deschiderea anului școlar 2016-2017, dna director Procopiu Bianca a adresat invitație Primăriei Pitești, Consiliului Local Pitești și Inspectoratului Școlar Argeș.
Astfel, ziua de 12 septembrie 2016 a fost sărbătorită de elevii Colegiului Tehnic “ARMAND CĂLINESCU” Pitești, alături de reprezentanți ai unor instituții din județ - Apostoliceanu Sorin, Berechet Cristian, Alexăndrescu Mihai, inspector școlar Neagu Gabriela, și cadrele didactice.
“Tuturor elevilor le dorim mult succes în noul an școlar și îi îndrumăm să trateze cu responsabilitate această etapă din viață care tocmai și-a deschis porțile!”

Prof. dir. Procopiu Bianca
Prof. dir. adj. Gugiu Cornel
Prof. Grosaru Andreea
Colegiul Tehnic “ARMAND CĂLINESCU” Pitești
(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top